ШОКАНТНО: Александар Вучић продао земљиште фирми косовског Албанца Беџета Пацолија

Хроника
ШОКАНТНО: Александар Вучић продао земљиште фирми косовског Албанца Беџета Пацолија

Шеик из Приштине

Мерсиха Хаџић

У уторак, 15. јануара, када је број 276. већ био у штампи, добили смо податке који осветљавају ангажовање потпредседника српске владе Александра Вучића да прода најплодније српско и војвођанско земљиште фирми из Абу Дабија, иза које, уствари, стоји косовски Албанац Беџет Пацоли, настањен у Швајцарској! Овај линк: http://www.ipic.ae/en/Menu/index.aspx?MenuID=3&CatID=2&mnu=Cat говори о председнику Борда директора ИПИЦ фонда.

Председник борда директора ИПИЦ фонда је Шеик Зајед (Зајеб) који је недавно боравио у Београду. Линк број два: http://www.ipic.ae/en/Menu/index.aspx?MenuID=4&CatID=7&mnu=Cat говори где ИПИЦ има акције, ако сачекате скалу доле доћићете до 24. 9% акција које ИПИЦ поседује у Аустријској компанији ОМВ. А ОМВ у Србији, дакле Беџет Пацоли, има бензинске пуме на најесклузивнијим местима.

Занимљиво је да су ове акције ИПИЦ а у ОМВ положене у корист Беџета Пацолија. Власнички удео Беџета Пацолија у ОМВ, је покривен акцијама ИПИЦ фонда. Шеик од Абу Дабија је, иначе, и један од ближих пријатеља Беџета Пацолија.
Занимљиво је теза да иза закупа седам комбината у Србији, заправо стоји Беџет Пацоли, а да је компанија Ал Дахра само покриће за инвестиције овог контраверзног бизнисмена. Ал Дахра ће по изузетно повољним условима добити хиљаде хектара најплодније земље од Србије, а производи из ових комбината завршаваће на Косову и Албанији, а не у Абу Дабију, тврде добро упућени извори Таблоида.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Нова компанија (Емирати 80%-Србија 20%) ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (Уговор о закупу) површине од 2.982 ха. Треба нагласити да је министар пољопривреде, Горан Кнежевић, из Српске напредне странке, тек ослобођен у првом степену од оптужби за организовани криминал.
Пољопривредно земљиште које је предмет закупа, а које је наведено у ставу 1. овог члана, даће се у закуп по почетној цени од 250 евра по хектару годишње, што ће се примењивати током првих 10 (десет) година трајања закупа.

Акционарска друштва у реструктурирању чија имовина улази у Нову компанију:

1. Акционарско друштво Агробачка, Бач – у реструктурирању, које заступа извршни директор Драган Гутић;
АД Агробачка, Бач – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Агробачка, Бач – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 791 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 7.910.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

2. Акционарско друштво за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина -у реструктурирању, које заступа извршни директор Невенко Пајић;
АД за пољопривредну производњу „Братство Јединство Неузина – у реструктурирању“ и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да ће АД за пољопривредну производњу Братство Јединство
Неузина – у реструктурирању продати пољопривредно земљиште површине од око 595 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.950.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

3. Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа „Драган Марковић – у реструктурирању“, које заступа генерални директор Драган Миливојчевић;
АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању и нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 1.253 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 12.530.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

4. Јадран, акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању, које заступа извршни директор Бранко Зорић;
Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 518 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.180.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

5. Пољопривредно-производно предузеће „Млади борац ад Сонта“ – у реструктурирању, које заступа извршни директор Стеван Живковић;
Пољопривредно-производно предузеће „Млади борац Сонта – у реструктурирању“ и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 307 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 3.070.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

6. Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању, које заступа генерални директор Донко Рајковић;
Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 1080 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 10.800.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

7. Акционарско друштво Војводина Старчево – у реструктурирању, које заступа генерални директор Слободан Словић;
АД Војводина Старчево – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Војводина Старчево – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 580 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.800.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

8. Пољопривредна корпорација Београд ад Падинска Скела – у реструктурирању („ПКБ“), коју заступа генерални директор Рајко Мандић.
ПКБ и Нова компанија ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, око 2.329 хектара пољопривредног земљишта у власништву ПКБ, по продајној цени од 12.000 евра по хектару, што укупно износи 27.948.000,00 евра.

Пословно- техничка сарадња са Војном Установом Моровић-Погон Карађорђево

Уговором о сарадњи Нова компанија ће добити право да користи површину од 3.664 хектара пољопривредног земљишта које тренутно користи Војна установа Моровић- погон Карађорђево, на период од тридесет (30) година, а које је у власништву државе док Министарство одбране има уписано право коришћења овог земљишта, као и зграда и ресурса Војне установе Моровић – погон Карађорђево, све у складу са Уговором о сарадњи. Након истека Уговора о сарадњи, стране могу споразумно договорити продужетак сарадње на исти или сличан временски рок у будућности.
Нова компанија ће давати Војној установи Моровић- погон Карађорђево двадесет процената (20%) годишњег приноса оствареног на земљишту које је наведено у ставу 1. овог члана.

Превод текста линкова са енглеског на српски

Успон Абу Дабија и Уједињених Арапских Емиратима почео је годинама раније и заснивао се на визијама будућности покојног Шеика Зајед бин Султан Ал Нахијана, оснивача и првог председника Уједињених Арапских Емирата, који је мудро подстицао свој народ да користи благослов нафтног богатства и да изгради модерну, разнородну економију, за добробит будућих генерација. Овај елемент његових амбиција, укорењен у дугом наслеђу, гурао је напред ову земљу све до невероватног развоја Абу Дабија, као економске силе.

Међународна Петролеум Инвестмент Цомпани (ИПИЦ) поносно наставља да игра улогу у развоју и просперитету Абу Дабија. Као УАЕ, тако и саму ИПИЦ, основао је Шеик Зајед, и она је од 1984. године фокусирана на инвестирање у енергетске, петрохемијске и друге сродне индустрије широм света.

ИПИЦ је у комбинацији са дугорочним инвестиционим стратегијама и јаким корпоративним управљањем, успео да стигне до највишег портфолија раста и финансијског потенцијала. За мање од тридесет година, имовина ИПИЦ-а нарасла је до близу 60 милијарди долара, и има инвестиције на пет континената…

Подједнако је важно и то да су улагања ИПИЦ-а помогла да се изграде Абу Даби и Уједињени Арапски Емирати и њихова економија, са снажном индустријом и великим бројем радних места.
Централни део послова ИПИЦ-а, данас је развијање дугорочног индустријског партнерства која доносе знање, технологију и најбољу праксу из целог света леђа. ИПИЦ је постао глобално предузеће, али остаје одано својим оснивачким циљевима и побољшању живота народа Абу Дабију и њихово будућности.

Под вођством Шеика Калифа бин Зајед Ал Нахијана, председника Уједињених Арапских Емирата и престолонаследника Абу Дабија, УАЕ су се развили у велики инвестициони центар у региону и свету. На тако чврстим темељима, ја сам уверен да ће наша земља наставити свој дугорочни раст у будућности…

 

Магазин Таблоид

Оцените чланак

 
51
comments
Leave a reply
 • Анонимни
  19. јануар 2013. at 00:44

  Зашто земљиште нису дали некој руској фирми?

 • 21. јануар 2013. at 22:32

  САМО ЋУ ДА ПОДРЖИМ ПИТАЊЕ Г. ЗОРАНА МИТРОВИЋА

 • Mare
  23. јануар 2013. at 23:09

  Ljudi ovo nije nista novo vec godinama unazad veliki procenat prinosa koje se prizvedu u vojvodini zavrsi na kosovu i u albaniji nema tu nista sporno biznis je biznis i niko se do sada nije bunio narod nije ni znao a tajkuni su punili dzepove, sad kad je ova vlada resila da napuni budzet tajkuni su malo namazali i patriotski obojili celu pricu i racunaju na revolt naroda ali su pogresili ni narod nije vise ovca ko sto je nekada bio ako ce od ovog posla narod i drzava da dobiju 8 milijardi evra neka im daju u zakup zakup nije i prodaja u trajno vlasnistvo nek rade sipci i obradjuju mesto nas mi uzmemo lovu i na kraju opet ostane nama zemlja ! mudro smisljeno …

X
Поштовани, помозите рад нашег сајта тако што ћете нас лајкнути, твитнити и плуснути!