ЛАЖИ ЕКУМЕНИЗМА – Митрополит Петроградски и Ладошки Јован Сничев

Прва и главна лаж екуменизма је теорија о „историјски узрокованим поделама цркава“ Црква, коју је основао Исус Христос и која је садржавала... #екуменизам #јеретици #ЈованСничев #лаж #МитрополитПетроградскииЛадошкиЈованСничев