Србија

Ексклузивно: судбина привредних ресурса Србије на Косову и Метохији

Окупиране територије – Јавност у Србији, и стручна и лаичка, као да је заборавила на то чиме је Србија на Косову и Метохији располагала, какви су јој били привредни ресурси и колико је држава била јача са том својом покрајином, пребогатом рудама, шумама и пре свега оргомним пољопривредним потенцијалом, који је самостално могао да парира и неким боље стојећим еврпским аграрним економијама. Али, све је то политиком предаје, велеиздајом политичких елита, дошло у посед албанских сепаратиста. Циљ овог сагледавања привредних субјеката на Косову и Метохији и подсећање на привредне ресурсе уочи распада претходне државе и ратова из деведесетих, пре свега подразумева разматрање могућности да се Заједници општина са већинским српским становништвом обезбеде средства од приватизације за Фонд развоја те заједнице, као и да се улагања до 1999. године, појединих привредних субјеката изван Покрајине у конкретне капацитете морају ревалоризовати, па, таман, на терет НАТО-Алијансе, која је окупатор ове наше јужне покрајине.

Покрајина Косово и Метохија простире се на 10,910 км2, или 12,3 одсто територије целе Републике Србије са 1.762.000 становника у 1990. години, у 23 општине: Приштина, К. Митровица, Пећ, Призрен, Гњилане, Урошевац, Ђаковица, Подујево, Вучитрн, Липљан, Сува Река, Србица, Исток, Дечане, Глоговац, Клина, Косовска Каменица, Ораховац, Штрпце, Зубин Поток, Лепосавић, Качаник, Витина и Драгаш,а до данас су организоване још шест општина: Грачаница, Обилић, Ново Брдо, Штрпце, Штимље и Гора.

Ексклузивно: судбина привредних ресурса Србије на Косову и Метохији

Након НАТО-окупације ове наше јужне покрајине, дошло је до приватизације свих привредних друштава која су се налазила изван Северне Митровице и по том основу наплаћена средства од продаје друштвене имовине, отишла су у буџет Покрајине. Зато средства добијена од продаја друштвених предузећа на Северу Косова мора бити уплаћена у Фонд за подстицање развоја привреде у том делу Покраине и подстицају развоја привреде у српским енклавама, посебно у Грачаници, Штрпцу, Витини, Звечану, Зубином Потоку и Лепосавићу.

Улагања у привредне субјекте у Покрајини извршена од 1974. до 1999. године привредних предузеће и друштава из Централне Србије и Покрајине Војводине, не могу се ни по којем праву одузети, већ их тзв. држава Косово и окупатор ове покрајине – НАТО Алијанса, мора надокнадити тим улагачима, па и она која су била уложена у сопствене продавнице, стоваришта и друге малопродајне објекте, укључиво и улагања Интереxпорта, Београд на Шари.

Дуг према Светској банци, ММФ-и и другим финансијским организацијама, наменски уговорена и уложена у Електропривреду Косова , Хидросистем Ибар-Лепенац, Фероникл у Глоговцу, инфраструктури и друга улагања, у износу од више од 600 милиона долара, од којих је значајни износ вратила Република Србије од друге половине 1999. године, морају се рефундирати Србији, било да и даље функционише тзв. држава Косово, или она постане Покрајина, са високим степеном аутономије. То НАТО-Алијанса зна, јер је та злочиначка организација злоупотребила међународно право.

Улагања Електропривреде Србије у Термоелектране Обилић и угљенокопе су посебан проблем и њега треба у наредном периоду пажљиво анализирати и посебним захтевом тражити надокнаду тих средстава. У том циљу дајемо преглед привредних субјеката Косова и Метохије из 1990. године, уз истицање свих привредних субјеката који су тада егзистирали, без обзира да ли били СОУР-и, РО са и без ООУР-а, ООУР-и, или основне организације коопераната (ООК). Према збирном прегледу тада је у Покрајини било 392 привредна субјекта, од којих осам СУОР-а, 209 РО, 154 ООУР-а, 12 ЗЗ, пет ООК, три погона и једна пољопривредна станица. Од тог броја 33 привредна субјекта, било да су они РО, ООУР-и и погони, оснивачи су имали седиште изван Покрајине.

У Покрајини је тада у привреди била осам сложених организација удруженог рада, и то:

* СОУР Агрокосово, Косово Поље – у области пољопривреде

* СОУР Електропривреда Косова, Приштина – у области електропривреде

* СОУР РМКХ Трепча, К. Митровица – у рударству, металургији и хемији

* СОУР Инвестметали, Приштина – у металопрерађивачој индустрији

* СОУР Косоводрво, Приштина – дрвна индустрија и шумарство

* СОУР Рамиз Садику, Приштина – у области грађевинарства

* СОУР Трговина Косаова, Приштина – у области трговине

* СОУР Водопривреда Косова – у области водопривреде

Пољопривреда и прехрамбена индустрија: СОУР Агрокосова чинило је 22 радне организације и три ЗЗ:

* РО ПИК Косово-Експорт, Косово Поље, са седам ООУР-има: Пољопривреда, Ратарство, Сточарство, Свињогојска фарма, Фабрика сточне хране, Индустрија меса са Хладњачом и ООУР Коопераната.

* РО ПИК Душан Мугоша – Дућ, Пећ

* РО ПИК Прогрес-Експорт, Призрен, са три ООУР-а: Индустрија конз. воћа, поврћа, меса и сухомеснатих производа, Кооперација и Ремонтни сервис

* РО ПИК Ерденику, Ђаковица

* РО ПИК Милан Зечар, Урошевац

* РО ПК Младост, Гњилане

* РО Житопромет, Гњилане, са ООУР Индустрија брашна и хлеба, Гњилане

* РО Дубрава, Исток, са три ООУР-а: Пољопривреда, Сточарство и ООУР Коперација н„Будућност“, сви из Истока и два ООК: Врело и Ракош

* РО Дреница, Глоговац

* РО ПИ Ораховац, Ораховац, са три ООУР-а: Винарство, Виноградарство и Коопер.

* РО Продукт, Србица

* РО ПИО Сува Река, Сува Река

* РО Шарпроизвод, Драгаш

* РО Агроморава, Витина

* РО ПИ Врело, Врело, Исток

* РО Житопромет, Приштина, са ООУР-ом: Индустрија брашна и хлеба, К. Митровица

* РО Агрокосова-цоммерце, Приштина

* РО Институт за економију и развој, Косово Поље

* РО Уникоспријект, Приштина

* РО Кијево, Кијево

* ПРО Мируша, Малишево

* РОК Коперими, Сува Река

* ЗЗ Вучитрн, Вучитрн

* ЗЗ Слога, Подујево

* ЗЗ Косово, Липљан, са два ООУР-а: Ратарство и Живинарство и три ООК: Липљан, Доња Гуштерица, и Бујку, Магура СОУР Електропривреда Косова, Приштина

* РО Електро Косово, са седам ООУР-а дистрибуције и ООУР техн. пос. – Приштина

* РО за производњу и транспорт Косово, Обилић, са ООУР Површ. откоп Добро Село

* РО Термоелектрана Косово, Обилић

* РО Термоелектрана Косово „А“, Обилић

* РО Термоелектрана Косово „Б“, Обилић

* РО Косовомонт Приштина-Добро Село, са три ООУР-а: Монтажа Косово, Електроремонт Косово, Централни ремонт Косово, сви из Приштине

* РО Рудник боксита Косово, Волујак – Клина

* РО Електрокосово, Приштина – ООУР за дистрибуцију и производњу, Пећ

Рударство, металургија и хемија, 8 РО: СОУР РМХК Трепча, Косовска Митровица

* РО Рудник и флотација Стари Трг

* РО Рудници и флотација Кишница

* РО Рудници и флотација Копаоник, Лепосавић

* РО Рудници и флотација Ново Брдо

* РО у области металургије и хемије, К. Митровица

* РО Металургија олова, К. Митровица

* РО Металургија цинка, К. Митровица

* РО Хемијска индустрија, К. Митровица 16 РО у области прераде:

* РО Индустрија акумулатора, К.Митровица

* РО РО Фабрика индустријских батерија,

* РО Фабрика никл-кадијум батерија, Гњилане

* РО за производњу поцинкованих трака и лимова, Вучитрн

* РО за производњу ловачке муниције и прераду пластике, Србица

* РО Металику, метална индустрија, Призрен, са шест ООУР-а: Фабрика жице и корда, Фабрика челичних цеви, Фабрика поцинкованог и емајлираног посуђа, Фондерија и Енергетика, сви из Ђаковице и Фабрика арматурне мреже, Дечани

* РО Фабрика процесне опреме, К. Митровица

* РО Фамипа, производња накита од сребра и злата, Призрен

* РО Услужне делатности, К. Митровица

* РО Транспорттранс, К. Митровица

* РО Енергетика, К. Митровица

* РО Лабораторија, К. Митровица

* РО Друштвени стандар, К. Митрровца

* РО Трепча-комерц, К. Митровица

* РО Електрорачунски центар, К. Митровица

* РО Обезбеђење имовине, К. Митровица

Металопрерађивачка индустрија: СОУР Инвестметали, Приштина, са осам РО

* РО Фабрика амортизера, Приштина

* РО Металац, Јањево

* РО Фабрика процесне опреме и машиноградње, Призрен

* РО Југотерм, Гњилане

* РО Винеx, Витина

* РО Пластика, Приштина

* РО Косовосировина, К. Митровица

* РО Имкос, К. Каменица

Шумарство и дрвнопрерађивачка индустрија: СОУР Косоводрво, шумарство, индустрија, промет, Приштина, са 10 РО:

* РО Дрвни комбинат Тефик Чанга, Урошевац

* РО Дрвни комбинат, Пећ са два ООУР-а: Фабрика намештаја и ООУР Пилана

* РО Напредак, индустрија намештаја, Приштина, са ООУР-ом Фабрика намештаја Напредак, Подујево

* РО Храст, индустрија и трговина, Лепосавић

* РО Мокра Гора, К. Митровица

* РО Радуша, Исток

* РО Ђеравица, Дечани

* РО Дубравица, шумарство, инд. трговина, Дечани са пет ООУР-а: Шумарство, Пилана и паркетара, Фабрика масивног намештаја, Фабрика таролита и Ђеравица-комерц.

* РО Косоводрво. комерц, Приштина

* РО Шар, Приштина, ООУР Шумско газдинство, Вучитрн

Путнички и градски друмски саобраћај Косовотранс, Приштина, РО друмског саобраћаја са 14 ООУР-а:

* ООУР за путнички саобраћај, Приштина

* ООУР за градски саобраћај, Приштина

* ООУР за путнички саобраћај, К. Митровица

* ООУР за путнички саобраћај, Пећ

* ООУР за путнички саобраћа, Призрен

* ООУР за путнички саобраћај Ђаковица

* ООУР за путнички саобраћај Гњилане

* ООУР за путнички саобраћај, Урошевац

* ООУР за путнички саобраћај, Подујево

* ООУР за путнички саобраћај, Вучитрн

* ООУР за путнички саобраћај, Липљан

* ООУР за путнички саобраћај, К. Каменица

* ООУР за путнички саобраћај Глоговац

* ООУР Ремонт, Приштина

Трговинске организације удружене у СОУР Трговина Косова, Приштина, са 14 РО:

* РО Грмија, Приштина, са ООУР-ом ЛАБ, Подујево

* РО Лирија, Призрен, са четири ООУР-а: Малопродаја-Призрен, Малопродаја-Драгаш, Малопродаја-Сретска и Великопрода-Призрен

* РО ЛУX, К. Митровица, са ООУР-ом Универзал, Лепосавић

* РО Агрометохија, Пећ

* РО Агими, Ђаковица, са четири ООУРЕ-а: Месо, Робн кућа, Трговина на мало и Трговина на велико, сви из Ђаковице

* РО 16 новембар, Гњилане

* РО Поморавље, Гњилане

* РО 17 новембар, Урошевац

* РО Ситница, Липљан

* РО 25 мај, Сува Река

* РО Шар, Качаник

* РО Механизација, Приштина

* РО Коћар, К. Митровица

* РО Дуван, Приштина

Водопривредна организација: СОУР Водопривредна организација Косова

* РО Хидросистем Ибар-Лепенац, водопривредна РО, Приштина

* РО Метохија, Призрен, са ООУР Дукађини, Призрен

* РО Ндертими, Призрен, са три ООУР-а: Исток, водопривреда, Ђураковац, Косовохидротехника Приштина и Бистрица Дечани

РО и ООУР-и из Централне Србије, Војводине и бивших република СФРЈ:

* СОУР ЕИ Ниш – РО ЕИ-Фабрика електромотора, Ђаковица и РО Фабрика полиестера Фапол, Подујево и РО ЕИ-Електрометална индустрија, Урошевац

* СОУР Југодуван, Ниш – РО Борис Кидрич, дувански комбинат Гњилане са три ООУР-а: Баир-К. Митровица, Призрен и Гњилане

* СОУР Гоша Сме. Паланка – РО Металац, рударска опрема и грађ. конструкције

* СОУР Магнохром, Краљево – РО Дева, рудник хрома, Ђаковица и РО Стрезовица, индустрија и рудници магнезита, са два ООУР-а Рудник магнезита Стрезовица и Ф-ка синтермагнезита Боривојци

* СОУР Минел, Београд – РО Минел-Ливница, Ђаковица

* СОУР Утва, Панчево – РО Конструкције, Панчево, ООУР Борис Кидрич, фабрика металних конструкција, Пећ

* СОУР Југ. инд. равног стакла, Панчево – РО Стаклопан, Београд, ООУР Стакло, Приштина

* РО Иво Лола Рибар, Железник – Фабрика алата и делова, Зубин Поток

* РО Јавор, Ивањица – Погон за производњу спортске одеће,Борјак- Зубин Поток

* СОУР ИНА, Загреб – РО ИНА-Трговина Загреб, ООУР Нафтни деривати, Приштна и ООУР Косовопласт, Ђенерал Јанковић

* СОУР Енергоинвест, Сарајево – РО Електромонтажа Блажуј – ООУР Енергомонтими, Приштина и РО Ф-каелектроприбора и постројења, Приштина

* СОУР Словин, Љубљана – РО ИБИ, ООУР Липљан-пунионица Цоца-Цоле

* СОУР РМК Зеница – РО Метално-ООУР Творница грађ. арматуре, Подујево

* СОУР Ђуро Ђаковић, Сл. Брод – РО Фабрика измењивача топлоте, Урошевац

* РО Компресор, Београд – ООУР Компресор, ауто-кућа, Ђаковица

* РО Рекорд, Београд – Рекорд, производња гумено-техничке робе, Ђаковица, и ООУР Трговина аутоделовима на велико и мало, Ђаковица:

* РО Изолација, Београд – ООУР Приштина

* РО Југоинспект, Београд – ООУР Југоиснпект, Приштина

* РО Комунист, Београд – ООУР Комунист-Приштина

* РО Нискоградња, Врање – ООУР Градња, Приштина

* Путник, Београд – ООУР Путник Косово, Приштина

Остале радне организације на Косову и Метохијхи:

Рударство:

* РО Мухарем Бабуш, рудник лигнита, Липљан Пољопривреде, водопривреда и прехрамбене индустрија:

* РО ПИК Карачево, ООУР Угоститељство Минерали, К. Каменица

* РО Рибарско газдинство Приштина,

* РО Рибарско газдинство Приштина РЈ Мотел Рибњак Исток

* РО Ерозија, заштита земљишта од ерозије и уређење бујица, Пећ

* РО Бели Дрим, водопривредна организација, Пећ, са два ООУР-а: Нискоградња и Наводњавање

Индустрија:

* РО Косовска метална индустрија за производњу цеви, Урошевац

* РО Металунис, радионица за израду свих врста бургија и алата, Пећ

* РО Фабрика радијатора и клима уређаја, Гњилане

* РО Косовка, текстилна индустрија, Приштина са ООУР-ом Производња памучног предива, Приштина

* РО Дрита, за израду декоративног и конфекцијског материјала, Приштина

* РО Принтекс, призренска текстилна индустрија, Призрен

* РО Прогрес, индустрија филамената, Призрен

* РО Емин Дураку, Ђаковица са шест ООУР-а: Предионица, Ткачница, Дорада, Конфекција, Трикотажа и Трговина-Напредак, сви из Ђаковице

* РО Тесктилни комбинат ИНТЕГЈ, Гњилане, са четири ООУР-а: Гивал, Тафтисан, Трикотеx и Хегејкомерц, сви из Гњилана

* РО Дратекс, текстилна индустрија, Драгаш

* РО Слога, конфекција и ХДЗ опрема, К. Митровица

* РО Полет, фабрика савремене конфекције, Вучитрн

* РО Комбинат, Пећ, кожа, обућа, крзно и конфекција, Пећ

* РО Комуна, индустрија обуће, Призрен

* РО Балкан, гумарско-хемијска индустрија, Сува Река, са пет ООУР-а: Припрема материјала, Балбо, Клинасто ремење, Транспортне траке и Балкан-комерц

* РО 18 новембар, инд. за прераду пластике, Ораховац, са три ООУР-а: Шприцање, Екструзија и Вакумпласт

* РО Карачево, рудници и индустрија керамике, К. Камени ца, са два ООУР-а: ООУР Пољопривредна производња и ООУР Трговина на мало и три ООК: Бујку-Рогачица, Каменица-К.Каменица и Живка Васић – Ранилуг

* РО Станоје Аксић, фабрика папира, картона и амбалаже, Липљан

* РО Фармакос, фабрика фармацеутских и хемијских производа, Призрен

* Погон за производњу столица у Угљарима-Зубин Поток

* РО Филигран, израда накита од сребра и злата, Призрен

* Погон Наде Томић, за прераду длаке и производњу четака, Зубин Поток Грађевинарство и грађевински материјали:

* РО Инвестинжењеринг, Приштина

* РО Уникоспројект,за студије, пројектовање, и консалтинг, Приштинс

* РО Приштина, за завршне радове у грађевинарству, Приштина

* РО Пут, за путеве, Приштина

* РО Монтажа Косова, Приштина, са три ООУР-а: Електромонтажа, Хидромонтажа и Термомонтажа

* РО Фазита, фабрика зидних тапета, Приштина

* РО Бистрица, грађевинско занатска РО, Пећ, са три ООУР-а: Еклектроинсталатерски и монтажни радови, Мофаст, молеско – фарбарски радови и Водовод

* РО Метохијапројект, пројектовање, урбанизам, инжењеринг, Пећ

* РО Ругово, промет грађ. материјала на велико и мало, Пећ

* РО Изградња, високо и нискоградња, грађ. занатство и преојектовање, Пећ

* РО Елан, Призрен

* РО Победа, монтажна индустрија, К. Митровица

* РО Биначка Морава, хидро-грађевинска РО, Гњилане

* РО Дукађини, грађ. инд. комбинат, Ђаковица, са три ООУР-а: Грађевинска оператива, Индустрија грађ. материјала и Транспорт

* РО Трајко Грковић, грађевинско – индустријска РО, Урошевац

* РО ШАР, производња грађ. материјала, Качаник са четири ООУР-а: Цементара, ООУР за промет Хани, Лепенац-Качаник, производња хидратисаног и комадног креча, камена, туцаника и кречњака и Салонит, Генерал Јанковић, произ. азбест-цементних производа свих врста и профила

* РО Мируша, грађевинска индустрија, Клина

* РО Трајко Перић, грађевинско-производна РО, К.Каменица са четири ООУР-а: Грађевина, Циглана, Блокетара и Возни парк

* РО Улпијана, грађевинска организација, Липљан

* РО Ждрело, Ораховац са два ООУР-а: Грађевинарство и Мермерикос-Зрце

* РО Бетонтокос, за израду и техничку прераду беноинита, Витина

* РО Косово, грађевинска организација, Вучитрн

* РО Будућност, високоградња и произ. грађ. материјала, Србица

* РО Секо, фабрика металне столарије, Сува Река

* РО Косово, инд. грађ. мат. Приштина – ООУР 8 новембар, инд. цигле, Подујево

Саобраћај и ауто сервиси:

* РО Бошко Чакић, Ауто кућа, Урошевац

* РО Петранс, транспорт терета у друмском саобраћају, Пећ

* РО Метохијаремонт, ремонт, сервис и промет моторних возила, Пећ

* РО Транскосова, превоз терета у друмском саобраћају, К. Митровица

Угоститељство и туризам:

* РО Слога, угоститељство, Приштина, са ООУР-ом: Гранд-Хотел, Приштина

* РО Турист-Косова, за туризам, саобраћај и угосттељство, Приштина

* РО Метохија, угоститељство, Пећ

* РО Бања Илида, Центар за рехабилитацију, угос. и туризам, Пећ, са два ООУР-а: Угоститељство и туризам и ООУР за физикалну медицину

* РО Душанов Град, Призрен, са три ООУР-а: Теранда-Призрен, Дукађини-Ораховац, Паштрик-Ђаковица

* РО Косово, угоститељство, Гњилане

* РО Илирија-Турист, туристчка организација, Ђаковица

* РО Високи Дечани, угоститељство Турист – Дечани

* РО Паштрику, угоститељство Ђаковица

* РО Сутјерска, угоститељство, Урошевац

* РО Ситница, угоститељство, Липљан

* РО Кристал, угоститељство, Сува Река

Трговина:

* РО Еxимкос, спољнотреговинска РО, Приштина

* РО Воћар, Приштина

* РО Фармег, медицинско снабдевање, Приштина

* РО Дарданија, за промет грађ. материјала, Приштина

* РО 17 ментори, промет робе на велико и мало, Пећ

* РО Косовосировина, К. Митровица

* РО Модел, индустрија и трговина, Ђаковица

* РО Просвета, књижарска трговина, Гњилане

* РО Коперник, Исток

* РО Подрима, Ораховац

* РО Горња Морава, Витина

* РО Чичавица, Вучитрна

Медија и штампарије:

* РО Радиотелевизија Приштина са три ООУР-а: Радио, Телевизија и Музичка продукција

* РО Јединство, новинско-издавачка РО, Приштинаа, са два ООУР-а: Редакција листа Јединство и Издавачка делатност

* РО Рилиндја, новинско издавачлка РО, Приштина са пет ООУР-а: Рилиндја, Часописи, Едиција издања, Зери и Ринисе и Штампарија

* РО Службени лист – САПК, новинско издавачка РО, Приштина

* РО ТАН, новинско – издавачка РО, Приштина

* РО Никол Тесла, организација за приказивање филмова, Приштина

* РО Прогрес-Светозар Марковић, графичке услуге, К. Митровица

* РО Планика, штампарија РО, Пећ

* РО Рад, за приказивање филмова, Пећ

* РО Рамиз Садику, графичко-књижарска РО, Призрен

Комуналних делатности:

* РО Батлава, регионални водовод, Приштина

* РО Грачанка, водовод и канализација, Приштина

* РО Хигијено – Техника, комунална РО, Приштина

* РО Хотикултура, пројектовање, одржавање и подизање зеленила, Приштина

* РО Термокос, за топлификацију, Приштина

* РО Ургенс, одржавање зграда, станова и пословног простора, Приштина

* РО Трегу, за снабдевање робом на пијаци, Приштина

* РО Завод за урбанизам и пројектовање, Приштина

* РО Завод за геодетске и фотограметријске послове, Приштина

* РО Водовод, К. Митровица

* РО Стандард, комунална РО, К. Митровица

* РО Водовод, водсовод, канализација и чистоћа, Пећ

* РО Комуна, изградња и одржавање комуналних објеката, Пећ са два ООУР за изградњу и одржавање пијаца и ООУР за изградњу и одржавање комуналних објеката, Пећ

* РО Завод за урбанизам и пројектовање, Пећ

* РО Универзал, стамбено-комунална изградња и услуге, Призрен са пет ООУР-а: Нискоградња и услуге, Високоградња и услуге, Водовод и канализација, Пијаце и пијачне услуге и Јавна хигијена – Зеленило и услуга

* РО 5 октобар, комунална организација, Драгаш

* РО Чабрати, комунална РО, Ђаковица

* РО Звезда, комунална РО, Урошевац

* РО Љуботен, комунално-услужне делатности, Качаник

* РО 29 новембар, комун.-услужна организација Лепосавић

* РО Напредак, комунална организација, К. Каменица

* РО за одржавање стам. зграда и комуналних објеката

* РО Фер Парими, комунална организација, Вучитрн

* РО 18 новембар, комунална организација, Србица

* РО Занатско-комунални и услућжни сервис, Подујево

Задруга (занатских, стамбених и земљорадничких):

* ЗЗ Девет Југовића, Девет Југовића-Приштина

* ЗЗ 22 новембар, К. Митровица

* ЗЗ Морава, Партеш-Гњилане

* Пчеларска задруга Љуботен, Урошевац

* ЗЗ Дечани, Дечани

* ЗЗ БЕЦ са четири ООУР-а: Кланица живине, Биљна производња, Промет на мало и Промет на велико, сви из Беца и четри ООК Бец, Скивјан, Пуношевац и Бистражин

* ЗЗ Круше е Мадхе, Ораховац

* ЗЗ Зубин Поток

* Пољоприведна задруга Рамадан Агуши, Качаник

Остале организације:

* РО Покрајинско ловно газдинство, Приштина

* РО Косоварја, произв. и промет производа домаће радиности и сувенира, Приштина

* РО Лаутрија Косова, Приштина

* РО Домаћа радиност, производња, трговина, откуп и услуге, Призрен

* РО ДЕС, К. Митровица

* РО Хусни Зајмо, приказивање филмова, Ђаковица

* РО Јединство, кројачко трговинска организација, Гњилане

* РО Металографика, Урошевац

* Станица за унапређење пољопривреде, Гњилане

Миодраг К. Скулић / Таблоид

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!