Неспособна власт је прво потопила Обреновац а потом га опљачкала

0
(0)

АНАЛИЗА ДЕЛА ДОНАЦИЈА ГРАђАНИМА ОБРЕНОВЦА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ ПОПЛАВАМА У МАЈУ 2014.Г.

Из ИЗВЕШТАЈА О ВИСИНИ СРЕДСТАВА ДОБИЈЕНИХ ПО СВИМ ОСНОВАМА ЗА ПОМОЋ ПРИ ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ОД ПОПЛАВА ИЗ МАЈА 2014.Г. И ОБНОВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ где на крају пише “Укупна финансијска вредност приказаних средстава је 6.515.235.415.08 дин.” ( преко шест милијарди и пет стотина милиона дин.) не види се ДА ЛИ ЈЕ приказани ИЗНОС новца СТВАРНО дошао на рачуне као донација?

Или су у “пристигле донације” урачунати вишеструко напумпани трошкови, вероватно и многи измишљени и необављени радови? Трагично би било да су новчана средства прикупљена донацијама потрошена по Извештају који је, да напоменемо, усвојен без икаквих примедби на Скупштини градске општине Обреновац!

Извештај садржи 52 табеле са донацијама, покушаћемо да прикажемо објективно грађанима Обреновца и Србије анализом неких табела шта је све урађено на отклањању штете од поплава.

Табела 00. ГСП – Извештај ГСП (део)

„У периоду од 16.6.2014. до 10.7.2014.године, ЈКП ГСП „Београд“ је обавио још 56 вожњи, односно, још 135,75 сати рада и потрошио 1417,23 литара горива. С обзиром да је важећа цена горива 142,30 дин/литру, додатни трошкови за гориво износе 201 671,56 динара. Значи да укупни трошкови горива, у периоду од 16.5.2014. до 10.7.2014.године, заједно са већ исказаним трошковима за период 16.5.-15.6.2014. године од 6 823 254,40 динара, износе 7 024 925,96 динара. „

АНАЛИЗА: За 7,025 мил.дин. ГСП је потрошио 40367 лит., са прос.потрошњом од 35л/100км прешли су укупно 141 хиљ.км, односно направили 2351 вожњу, просечна вожња је 60 км.Врло логично питање је: колико су то путника превезли ако је било 2351 вожњи? Ако су по 20 путника просечно возили, укупно би превезли 47 хиљада!!!

Табела 1.1 ЛАСТА – Извештај

Просто је невероватно шта је све ЛАСТА приказала у „донације“, односно, у штету коју је имала услед елементарних непогода, још је невероватније да је општина Обреновац такав извештај убацила у донације!!!

ЛАСТА даје обрачун ангажовања својих аутобуса, укупно 417 ком. што по ценовнику фирме кошта 27500 дин., укупно 11.363.250,00 дин. Спорно је како је Ласта најкритичнијег дана за одвожење грађана , 17.05.2014. године ангажовала чак 206 аутобуса. Како је наплаћен аутодан, да ли то значи да су аутобуси направили више вожњи, а ако јесу, колико питамо се?Ако су имали по 30 путника просечно, по 4 вожње, превезли су укупно 24700 грађана, само у једном дану. (Према попису из 2011. Обреновац град има 25429 становника).

ЛАСТА у штету приказује губитак новца због елементарне непогоде, зато што нису радили на редовним линијама у износу од 15.163.050,38 дин. (21661500,54 – 6498450,16 гориво) . Дирекција им је умањила 21661500,54, од тог износа одузели су 30% трошак горива 6498450,16 и штета је 15163050,38 дин. за нереализоване поласке из Обреновца и Лазаревца (??? – па зар нису ангажовали 417 возила у Обреновцу и већ приказали по цени аутодана? У Извештај штете коју је претрпела од поплаве, ЛАСТА убацује и износ од 6.035,752.50 дин., а то је штета коју су претрпели у својим објектима у Обреновцу и на опреми. И тако је ЛАСТА приказала своју укупну штету у износу од 34,059,467.92 дин.!!!

И ОВАКАВ ИЗНОС „НЕКО“ УБАЦУЈЕ У ИЗВЕШТАЈ О ПРИСТИГЛИМ ДОНАЦИЈАМА ПО СВИМ ОСНОВАМА???

У Извештају стоји да су ГСП и ЛАСТА превезли више од 40 хиљада Обреновчана.?!

Табела 01. БЕОГРАД ВОДЕ

Да ли су следећи радови уопште урађени?

1. Деснообални насип Саве од ушћа Колубаре до Забрешких ливада
(2+100 до 2+500) Продор насипа и оштећење од 200м Хитна санација ЈВП „Београдводе“ 81.101.814,72 дин.
Одбрамбени зид и обалоутврда Саве у Забрежју (0+400 – 0+460) Пролом АБ зида у дужини од 60м. Хитно затварање насипа и санација обалоутврде ЈВП „Београдводе“ 34.320.820,65 дин

2. Пуњење и издавање празних врећа и врећа са песком у кругу ЦС “Макиш” у току трајања ванредне ситуације од 15.05.2014. до 22.05.2014. године 27.105.945,17 дин. ДА ЛИ ЈЕ У ОВАЈ ИЗНОС УШАО РАД више стотина, можда и хиљаду до две хиљаде, добровољаца који су два дана и две ноћи непрекидно пунили џакове песком баш у том МАКИШУ, а како нису наведене количине песка да ли то значи да је песак фактурисан посебно??? ЈЕДНОСТАВНО ТРЕБА ПРОВЕРИТИ ШТА ЈЕ УШЛО У ПРИКАЗАНИ ИЗНОС!!!

3. Градска чистоћа је имала 2234 тура, почев од 18.05. даноноћно су радила возила (све три смене) одвозећи и по десет тура дневно фекалије и испумпану воду, за шта је укупно приказано 6.092.562,00 дин.
Обично прање улица приказано је у извештају у износу од 15.397.022,69 дин. Примера ради 24.05. прање града је коштало 219.986,67 дин., дан касније 334.739,99 дин. (200 радних сати прос.2800 дин/ч).

Превоз питке воде приказан је у износу од 15.943.806,66 дин. Питамо се, ко је ово смислио у трошак, и какви су то људи, ако то уопште и јесу?

Како се вредно радило показује следећи пример: 18.5.2015. је у три смене (1+2+3) ангажовано возиило ФАП 1618 РЕСОР АЦВ 8,3 аутоцистерна, за превоз воде за Обреновац у укупном времену од 26 х 20мин. (три смене су до сада биле 24 х, изгледа да могу бити и 26 х 20 мин.) што је по цени 1.680,00 дин. Приказано као укупан трошак од 44.240,00 дин.

Превоз џакова приказан је у износу од 1.529.465,02 дин., претпостављамо да су били празни били обзиром да су их превозили најчешће комби возила?!

Фрапантан је износ приказан за чишћење од стране радника, сваки радни сат физичког радника је приказан по 630 дин./ч (учитељи имају сатницу до 250 дин./ч) што је укупно приказан трошак 10.233.720,00 или 16244 сати рада. (добих информацију да јецена по часу од 630 дин.званично одобрена у ценовнику овог јавног предузећа – то само доказује бахатост свих јавних предузећа у пљачкању грађана и привредника).

Уклањање разног смећа је приказано 32.762.016,66 Дин., просечно по камиону тура је коштала 28 хиљ. дин.

Табела 4. Водовод и канализација

р.бр. ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА укупно
1. Ангажовање људства и механизације у периоду од 14.05.-07.06.2014. 61,347,341.04 дин.
2. Утрошак енергената и сервисирања средстава 2,216,886.88 дин.
укупно : 63,564,227.92 дин.

ЈП Водовод и канализација је било даноноћно ангажовано на терену. Огромно ангажовање су имали већ 18.05., чак 16 кипер камиона на терену што су и приказали у табели, ангажовање по ценовнику тога дана коштаће НЕКОГА 8,667,506.72 дин. ???? Већ од 20.05. Водовод је ангажовао и своје цистерне које су превозиле воду за пиће, једна цистерна дневно коштаће грађане Обреновца 78,202.44 дин., колико је приказано у истој табели. Од 23.05. па све до 07.06. Водовод је свакодневно ангажовао по 7 цистерни што је сваког дана грађане коштало 547,417.08 дин. Испадне да су за 16 дана грађани Обреновца пили као камиле и попили воде за 8.758.673,00 динара, и то обичне, негазиране!!!

И ТАКО ЈЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 16.05.-27.06.2014. дао донацију грађанима Обреновца, можда и наплатио од истих, износ од 63.564.227.92 дин. (доказ да је вода за пиће вреднија од злата)!

Табела 5. НИС – Нафтна индустрија Србије

је испоручила укупно енергената у износу од 10.453.515,90 дин.

Како нема табеле где су енергенти отишли врло је реално да су то гориво и други приказали у својим трошковима као донације. Сумња је оправдана, следи образложење:

*****Напомена: Поново приказана донација од стране НИС-а у табели бр. 37,претпоставка да је износ горива два пута приказан???? Табела 37. Ставка 58. НИС ад, Нови Сад донација правног лица 4,512,016.66 дин. 30003,99 литара евро дизела

15. Табела – ЈКП Обреновац

СВОЈ РАД ово јавно предузеће приказује у Извештају на следећи начин:

ЈКП-изношење отпада и смећа – по повачењу воде људи се враћају и почиње избацивање отпада кабастог на улице. Град је био практично затрпан. Градска депонија Гребача је тада под водом а и њен капацитет је мали. Ангажују се сви могући капацитети на одношењу кабастог отпада. Град даје возила, Република такође, војска, јавна предузећа, приватници, сви учествују у одношењу отпада. Отпад се одвози за Винчу. Формирају се две привремене трансфер станице (код ЈКП-а и код ТЕНТ-а) ради бржег одвоза из самог града. Увече, улице чисте, до јутра су поново затрпане. Дневно се изнесе преко 400 тона отпада. Прави се план и поплављена територија се дели на секторе и задужују се лица која ће их водити. Ради се даноноћно. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 15. Укупно 25.368.663,68 дин.

КАДА ПОГЛЕДАМО Табелу 15 нема ништа од овога сто је написано да је урађено већ је највећа ставка куповина 1100 (17,106 мил.дин.) контејнера за смеће и куповина 12 расхладних витрина за Зелени пијац у износу од 3.642.984,00 дин.

19. Табела – Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине

свој рад је приказало у износу од 24.635.166,60 дин. Просто је невероватно да сузбијање комараца на територији општине у два наврата, једном ларве комараца а други пут комарце, кошта 19.30 милиона динара, као и уништење глодара 4,44 милиона динара.Следи приказ урађених радова и цене тих радова.

1. Мониторинг и контрола ефеката сузбијања ларви и адултних форми комараца укупна цена услуге 396.000,00 дин. са ПДВ-ом.
2. Мониторинг и контрола штетних глодара укупна цена услуге 499.000,00 дин. са ПДВ-ом.
3. Реализација сузбијања ларви комараца укупна цена услуге 9.460.000,00 дин. са ПДВ-ом.
4. Реализација програма сузбијања штетних глодара укупна цена услуге 4.440.525,00 дин. са ПДВ-ом.
5. Реализација сузбијања комараца – укупна цена услуге 9.839.641,60 дин. са ПДВ-ом.

20. Табела – Паркинг сервис

је добио финансијску донацију из буџета Града Београда у износу од 10 милиона динара које је потрошио за сопствене потребе што се види из табеле 20. „…намештај и опрему за рад , рачунар, зараде….“, то никако не може бити донација грађанима Обреновца.

25., 26. и 27. Табела – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Перка Вићентијевић“

пише да су укупне донације 118.967.530,80 дин., у Табели 26 и 27 има још донација али су прве две ставке дуплиране, приказане су и у Табели 26 и у Табели 27, додата је трећа ставка у табели 27, износ од 1.7 милиона што са 118,97 мил.дин. (табела 25) даје укупне донације за вртић мало преко 120 милиона динара. ЗАШТО У ИЗВЕШТАЈУ ПИШЕ ДА СУ ДОНАЦИЈЕ СКОРО ДУПЛО ВЕЋЕ – 203.336.842 ДИН.????

Табеле 28., 29., 30., 31. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

донације су приказане у табелама од 28 до 31, укупно 24.686.734,00 дин.
Простим увидом и сабирањем приказаних износа у наведеним табелама добијамо да је укупна донација Техничкој школи износ од дин. 6.760.482 дин., четири пута мање него што је приказано у табелама !!!

Табела 40. Донације пољопривредницима

Што се тиче донација пољопривредницима, што приказује табела 40, треба погледати ујдурму приказану у донацијама ђубрива. Четврта ставка у донацијама је ђубриво дато уз луцерку, када се измноже дате количине укупна донација је 83.160.000,00 дин., а у табели пише да је донација 8,316,000.00 дин. Како је могуће да само у једној ставци донатор буде оштећен за 74,844 милиона динара, са исправним износом укупне донације пољопривредницима која износи 524,188,820.00 дин. Међутим, да зло буде веће, није само једна нула мање у четвртој ставци била једина грешка, поткрала се једна још много већа!!!

Цена ђубрива је приказана у износу од 1350 дин./кг???? Не постоји дјубриво са овом ценом!!! Ова цена може бити само за паковање од 25 кг, што значи да је донирано ђубриво приказано у табели 40 по цени од 25 пута већој!!! Претпостављамо да је цена 54 дин./кг, што значи да у том случају укупне донације ђубрива нису могле да буду преко 500 милиона динара, већ износе 20.428.200,00 дин., а укупне донације у пољопривреди износе 33,912,020.00.

Питамо се да ли је ово случајно или је НЕПИСМЕНИ састављач ове табеле приказаодонације у вредности од 449.34 мил. дин., значи више за чак 415,43 мил. дин.!!!

Комплетан извештај са табелама можете преузети са овог линка

Драган Радовић

Васељенска

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Андреј Вучић у Војводини поседује на десетине хиљаде хектара пољпривредног земљишта

4.7 (14) „Несумњива је чињеница да Андреј Вучић управља кључним политичким процесима и доноси најважније …

Слободан Ћустић: Кон нас лаже, а Дарија је оличење криминала и незнања

4.6 (16) „Дарија Кисић Тепавчевић је својим озбиљно проблематичним изјавама сама себе ставила на пиједестал …

Један коментар

  1. Грађанска непослушност

    У Данској, да ли је могуће??? Па се нешто човек мисли хмммм…
    https://zajednohrvatska.wordpress.com/2015/06/04/pobuna-naroda-protiv-poreznih-uprava/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *