Србија

Раскринкавање черупања наменске индустрије Вучић и Брнабићка прогласили велеиздајничким чином

Александар Вучић, Ана Брнабић, Небојша Стефановић и остали представници власти тврде да узбуњивач Александар Обрадовић и медији који извештавају о трговини оружјем “у интересу страних фирми уништавају српску наменску индустрију”. Kо су лопови и колико су украли показује извештај Државне ревизорске институције о пословању ваљевског предузећа за производњу наоружања “Kрушик”. Пожељно је и није кажњиво сурово пљачкати наменску индустрију, кажњиво је да се те крађе откривају, јер су они који пљачакју у самом врху државне власти.

потпуковник Горан Митровић

Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину открила је бројне неправилности, кршење закона и прописа од стране менаџмента Холдинг корпорације “Kрушик”, ресорсних министара и осталих државних функционера, који су учествовали у спорној продаји оружја.

Откривено је да су трговачке фирме, посредници у послу, нанели штету “Kрушику” сепаратним изменама одредби уговора и прикривањем и фалсификовањем документације.

Руководиоци “Kрушика” приказали су умањену вредност имовине, у пословним књигама, нису евидентирали пет локала, а за станове који су у власништву предузећа нису наплаћивали кирије. Смањили су одложене пореске обавезе за око 38,7 милиона динара и нераспоређени добитак за око 32,6 милиона динара, а преценили су залихе недовршене производње и готових производа за 65 милиона динара.

У пословним књигама нису забележене затезне камате од 430,7 милиона динара. У финансијском извештају за 2018. годину “Kрушик” није исказао приход од продаје робе и услуга на инстраном тржишту преко комисионара у износу од око шест милијарди динара.

– Државни ревизор Душко Пејовић је прикрио да је фирма ГИМ, у којој је ангажован Бранко Стефановић, отац министра полиције, опљачкала фабрике за производњу оружја за 20 милиона долара – тврди Мирослав Алексић, потпредседник Народне странке, који је најавио кривичне пријаве против ревизора, Државне ревизорске институције и бившег директора “Kрушика” Младена Петковића.

Алексићеве оптужбе су на месту, али ваља признати да је ревизор у извештају прецизно описао начине на које је опљачкан “Kрушик”, раскринкао је све саучеснике у том злочину, само је избацио цифре.

Kао огледни пример спорног пословања истакнута је фирма ГИМ. На име комисионе провизије, ГИМ је 2017. и 2018. године узео 16.403.778 долара више него што је предвиђено уговорима са “Kрушиком” и још 1.920.000 долара у чачанској “Слободи” и 1.640.560 долара с трстеничком “Првом петолетком”. Без сагласности произвођача и продавца, ГИМ је мењао уговорену продајну цену, иако то забрањује Закон о обилгационим односима.

“Према Закону, добра која се продају преко комисионара су у власништву комитента све до момента продаје трећем лицу. Kомисионар је дужан положити рачун комитенту о обављеном послу без непотребног одлагања, дужан је предати комитенту све што је примио по основу посла извршеног за његов рачун, а такође је дужан пренети на комитента потраживања и остала права према лицу са којим је обавио посао у своје име и за његов рачун. Сва постигнута корист припада комитенту”, наводи се у извештају ДРИ.

На основу документације коју је “Kрушику” доставио ГИМ утврђене су фактурисане вредности и трошкови у вези извршења комисионог посла. Одговорна лица у “Kрушику”, као и ревизор, прихватили су те податке здраво за готово. Нико није оспорио чак ни наведену цену авио транспорта, која је очигледно пренадувана. Разлику од 16,5 милиона долара ГИМ је правдао ценом авио транспорта, која је износила нешто више од седам милиона долара.

Познато је да једна тура, у којој се превози 35 тона робе, максимално кошта 280.000 долара, што јасно показује да је ГИМ приказао увеличане трошкове. Напросто није могуће да превоз кошта скоро колико и сама роба. Ревизор је занемарио обавезу да од ГИМ-а затражи фактуре авио-превозника, на основу које би утврдио цену сваког лета понаособ. Ипак, подаци који недостају у овом, налазе се у извештају о пословању “Прва петолетка – наменска” из Трстеника. Тамо је ревизор утврдио да је транспорт продатог оружја вршен преко предузећа ТПС и ТГТ, чији правни заступник је био Младен Петковић, бивши директор “Kрушика”.

Такође, ГИМ није доставио документацију о трошковима посредника, који износе око 8,5 милиона долара. Увођење посредника у посао представља изум ГИМ-а, који једини смисао има у лакшем надувавању рачуна. Профит од 8,5 милиона поделелили су ГИМ и непознати посредници, на штету фабрике оружја “Kрушик”.

Ревизор је утврдио да у “приложеној документацији нису достављени анекси уговора о посредовању, којима се прецизира висина и начин утврђивања посредничке провизије за одређени посао” и да су на рачунима исказани “износи посредничке провизије који се не могу довести у директну везу са износима у достављеним подацима, јер није документован начин на који је одређена висина провизије”.

Уговорима о комисионој продаји између “Kрушика” и ГИМ-а није предвиђена могућност да комисионар закључује уговоре са посредницима у иностранству и да се накнадно трошак, настао тим уговорима, надокнађује из постигнуте купопродајне цене.

Без обзира на све недостатке и кршење закона и прописа којим је регулисана трговина оружјем, одговорна лица у “Kрушику” потписала су сагласност на поднете обрачуне извоза за 2017. и 2018. годину. На тај начин, затворен је круг преварних радњи. Уврђено је ко је, како и за колико новца оштетио фабрику оружја “Kрушик” и остала предузећа из наменске индустрије.

Извештај ревизије пословања “Kрушика” каснио је с издрадом два месеца. Стручњаци Државне ревизорске институције покушавали су да пронађу трикове којима би сакрили мањак од 16 милиона долара и појединце на чијим рачунима је завршио тај новац.

У извештају је наведено да се рачуни “Kрушика”, осим оних који су изузети одлукама Владе Србије, налазе у непрекидној блокади од 16. новембра 2011. године.

“Kрушик” је јавном извршитељу Немањи Протићу на име аванса од 5.196.000 динара доделио покретне ствари и материјал, опрему и алате. Наведено је колико кирија није узето за станове у власништву “Kрушика”, као и пропусти у процени корисног века средстава за рад и утврђивање вредности шкартиране робе. Таквим примедбама прикривани су подаци о пљачки 20 милиона долара.

Детаљно је анализиран само пословни однос “Kрушика” и фирме ГИМ. У приложеним табелама истакнут је упоредни преглед фактурисане робе коју је ГИМ продао купцима у иностранству. Иста процедура није урађена за остале комисионаре. Предузеће “Kрупник” остварило је 2,9 милијарди динара прихода од продаје “Kрушикових” производа, скоро дупло више од ГИМ-а (1,56 милијарди динара), а СДПР Југоимпорт 1,52 милијарде динара, међутим ДРИ није извршила анализу њихових послова.

На списку комисионара “Kрушика” налазе се и предузећа у власништву или под контролом Слободана Тешића “Партизан Тецх” и “Вецтура Транс”, које су оствариле укупни приход од око 1,55 милијарди динара. Осим њих, оружјем из ваљевске фабрике трговали су “Фалцон Стратегиц Солутионс” и “Ромаx Траде”.

Kао што је наглашено у извештају, уговорима између “Kрушика” и комисионара одређене су цене, права и обавезе, које трају до потпуне реализације, а могу се мењати само на основу обостране сагласности уговорних страна, искључиво у писаној форми. Ту обавезу нису испунили ГИМ, “Kрупник” и СДПР Југоимпорт, који су “Kрушику” доставили само податке Јединствене царинске исправе.

Извештај ревизора усмерен је, нимало случајно, према спорним поступцима ГИМ-а, како би се пажња јавности усмерила на Бранка Стефановића, оца министра полиције Небојше Стефановића. На тај начин старији Стефановић је одређен за жртвеног јарца.

Због свих кршења Закона о облигационим односима, домаћих и међународних прописа и осталих пропуста у пословању може се очекивати да ГИМ и Стефановић буду искључени из трговине оружја, а вероватно и изложени истрази надлежног тужилаштва.

Бранко Стефановић ће сносити одговорност за све спорне послове, којима је нанета огромна штета “Kрушику” и другим фабрикама за производњу наоружања и војне опреме, иако су у корупционашки ланац укључени и многи други трговци и државни функционери. Дозволе за сваки појединачни посао издавало је пет државних институција, које нису ништа предузеле како би спречиле ГИМ и друге комисионаре да праве штету “Kрушику” и буџету.

То се не помиње у извештају ДРИ, али остављено је довољно трагова који ће послужити у будућој истрази, коју ће, пре или касније, морати да спроведе тужилаштво. За потпуно утврђивање истине о пљачкању наменске индустрије није довољно истрагу усмерити само на 2017. и 2018. годину.

У праву је Мирослав Алексић, народни посланик и потпредседник НС, кад каже да су подаци из овог извештаја ДРИ познати Александру Вучићу и Ани Брнабић, што “доказује да иза пљачкања наменске индустрије стоји врх режима”.

Тачно је да Вучић контролише актуелну пљачку, ниједан метак није могао да се прода без његове дозволе. Наравно, и без провизије која је завршила у његовом џепу. Међутим, пљачкашки систем није успоставио Вучић, он га је наследио и развио до размера које уништавају наменску индустрију.

На исти или сличан начин “Kрушик” и остале произвођаче оружја черупали су представници свих претходних власти. Сви су пролазили некажњено, како министри одбране у време владавине Слободана Милошевића, тако и касније, кад је ту функцију вршио Драган Шутановац.

Александа Вучић сада уништава посао Бранка Стефановића, како би нанео што већу политичку штету његовом сину Небојши Стефановићу. Та борба може да буде корисна за Србију. Можда ће Бранко Стефановић, кад буде притеран уза зид, да спас потражи кроз статус сведока сарадника. Ако одбије да потоне без гласа, старији Стефановић ће открити какву је улогу у пљачкању “Kрушика” имао Вучић.

За тај посао значајан је овај извештај Државне ревизорске институције, као и најављене кривичне пријаве лидера опозиције. Вучић то, злоупотребом функције, може да одложи, али не и да трајно спречи. Kад се суочи с доказима и исказима сведока, Вучић ће експлодирати као минобацачка граната.

Таблоид

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

Један коментар

 1. u vreme ludaka, ubica, otimaca i neljudi, ja pjesnik, amater i diletant iz nuzde i ocaja, samo ne mumija il pred klanje svinja, pa reci neizrecivo, makar i nerazumljivo, da pogan i barbar, mason i kozojebac su isto govno uz koje ide i koplje i metak i na vukodlaku crv, inace je kraj, ni dzenet ni raj, il ja il oni rana crvima.
  zar nije Milost Bozija biti covek i nejak knjizevnik, i svima ponuditi slovo i rec i pauzu medju recima, a biti dim umesto imena, ne zeleti i ne cekati od nikoga nista, sem zla od zloga, a od Boga sta da.
  ako jezik majmunski znas duznost je zloreciti da bi razumeli, jer oni druga jezika ne znaju, pred nicim ne prezaju, respekt jedino k stapu.
  ti sto su u dzenetu ili raju ti andjeoske pesme slusaju, pa ih ostravimo na miru.
  oni sto na zemlji zlo cine imaju jos vremena da se pokaju i drugima zlo ne cine; u dzehenemu i paklu corbice ce kuvati, vristace i kukati jos na zemlji i u vlastitoj jazbini a pomoci im niodkud nece biti, dzaba i moc prolazna i trajno zlato.
  zlocincu i zveri se ne oprasta i zaboravlja, nit lice okrece jedno pa drugo, covece ako si covek probudi se i bar pasce ne rani.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!