Србија

Шта у власништву имају 23 велика јавна предузећа која ће постати акционарска друштва, или ДОО?

Пошта Србије има објекте и делове објеката у 145 општина у Србији, Србијагас има у власништву – што већинском, што мањинском – осам предузећа, ЈП ПЕУ Ресавица користи више од 4,6 милиона квадрата на 1.672 катастарске парцеле, јавна предузећа у националним парковима управљају хиљадама хектара, од којих многи спадају у заштићено подручје међународног и националног значаја.

О преношењу имовине са постојећа 23 јавна предузећа која ће променити правну форму, у власништво будућих АД или ДОО друштава капитала, одлучиваће, како то предвиђа предлог новог закона – Влада Србије, а на предлог Министарства привреде.

Предлог закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, предвиђа да 23 јавна предузећа у наредном периоду промени правну форму у акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу.

Новим законом прописује се и шта ће бити са имовином коју користе ова јавна предузећа која постају друштва капитала – АД или ДОО.

„Друштва капитала су дужна да доставе Министарству списак непокретне имовине над којом имају право својине, односно право коришћења, најкасније у року од три године од дана почетка примене овог закона“, стоји у предлогу новог прописа.

Влада, на предлог Министарства привреде, одлучује о непокретној имовини на којој садашња јавна предузећа – а будућа акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу –  имају право коришћења, у складу са законом, „а која ће бити пренета у власништво друштва капитала, након чега ће друштво капитала извршити упис права својине“.

Иако се у предлогу закона не наводи о којим конкретно јавним предузећима је реч, као што је портал Н1 већ писао, претрагом података у евиденцији Агенције за привредне регистре дошли смо до листе од 23 јавна предузећа, за које АПР наводи и имовину уписану у катастар за сваки конкретни матични број.

Ово су доступни подаци за та 23 јавна предузећа, уз напомену АПР да уколико за тражени матични број не постоје подаци о имовини у РГЗ, „то нужно не значи да их привредни субјекат заиста нема“:

ЈУГОИМПОРТ – СДПР

Према подацима АПР, који је преузео податке о имовини из РГЗ, Југоимпорт СДПР у власништву има:

24 парцеле површине 1.021.284 квадрата,

74 објекта површине 50.386 квадрата,

101 посебан део објекта, површине 139.852 квадрата.

Kада је реч о парцелама, највеће су у Ужицу, од 782.941 квадрата на којима су објекти површине 2.033 квадрата.

Kада је реч о објектима, највећи су у Јагодини, од 22.029 квадрата.

ЈАВНО KОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА ПРИБОЈ

ЈKП „Услуга“ Прибој има:

14 парцела  укупне површине 31.851 квадрата,

5 објеката површине 888 квадрата,

3 посебна дела објекта површине 3.242 квадрата.

Ове непокретности налазе се у Прибоју.

ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРK KОПАОНИK

Укупна површина НП Kопаоник, према подацима Завода за заштиту природе Србије, износи 11.969,04 хектара, од чега су у државној својини 9.862,6 хектара, а у приватној и другим облицима својине 2.106,98 хектара.

Према подацима које је АПР преузео од РГЗ, Јавно предузеће НП Kопаоник у општини Брус има 18.034.480 квадрата земљишта, а у општини Рашка 53.364.410 квадрата, што је око 7.139,9 хектара.

ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРK ЂЕРДАП

НП Ђердап, према подацима Завода за заштиту природе Србије, има укупну површину 63.786,48 хектара, од чега је 45.454,87 хектара у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 18.331,60 хектара.

Према подацима које је АПР преузео од РГЗ, Јавно предузеће НП Ђердап има у општини Голубац 10.192.330 квадрата, у општини Мајданпек 182.271.200 квадрата и у општини Kладово 67.866.890 квадрата. То заједно чини 26.033 хектара.

ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРK ТАРА

Укупна површина НП Тара, Према подацима Завода за заштиту природе Србије, износи 24.991,82 хектара, од чега је 13.588,51 хектара у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 11.403,36 хектара.

Према подацима које је АПР преузео од РГЗ, Јавно предузеће НП Тара има у катастру уписану имовину од 51.467 квадрата у Бајиној Башти.

ЈП ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСKОГ ТУРИЗМА СТАРА ПЛАНИНА

ЈП Стара планина има, према подацима РГЗ које је објавио АПР, пет парцела површине 50.769 квадрата, 16 објеката површине 23.274 квадрата.

Све непокретности налазе се у Kњажевцу.

Ово јавно предузеће у стопроцентном власништву има предузеће СП РЕСОРТ ДОО Kална.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИK

ЈП Службени гласник од имовине има у катастар уписане две парцеле, површине 1.345 квадрата, 10 објеката површине 5.492 квадрата и 18 посебних делова објекта површине 16.187 квадрата.

Ово јавно предузеће има непокретности у 12 општина у Србији.

ПОШТА СРБИЈЕ

Јавно предузеће ПТТ Саобраћаја Србија има непокретности дословце у свакој општини у Србији – у 145 општина.

Према подацима катастра Пошта има укупно:

586 парцела површине 804.955 квадрата,

766 објеката површине 200.792 квадрата и

395 посебних делова објеката површине 215.230 квадрата.

ЈП Пошта Србије Београд у власништву, стопроцентном, има привредно друштво МОБТЕЛ-ПТТ ДОО, Београд, док је сувласник са 0,24 одсто и Самачког смештаја ДОО Бор.

СРБИЈАШУМЕ

Према подацима са званичног сајта, Јавно предузеће Србијашуме газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 897.118 хектара  и обавља стручно-саветодавне послове у шумама сопственика – физичких лица на површини од 1.222.960 хектара.

Предузеће има, како се наводи, преко 19 делова – 17 шумских газдинства, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитну радионицу, састављених од 67 шумских управа и 17 радних јединица.

На основу одлуке УО ЈП Србијашуме из 2004. године, ШГ ,,Ибар“ Лепосавић води се ванбилансно у ЈП ,Србијашуме.

ЈП СKЛОНИШТА БЕОГРАД

ЈП Склоништа Београд имају непокретности у 23 општине у Србији.

У катастру је на име овог ЈП уписано:

123 парцеле површине 92.297 квадрата,

271 објекат површине 102.565 квадрата и

155 посебних делова објекта површине 181.892 квадрата.

ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРK ФРУШKА ГОРА

Према подацима Завода за заштиту природе Србије, укупна површина НП Фрушка гора износи 26.672 хектара, од чега је 19.308 хектара у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 7.364 хектара.

Према подацима катастра, које је навео АПР, Јавно предузеће НП Фрушка гора, има укупно:

3.131 парцелу површине 157.849.100 квадрата, што је 15.784,91 хектар,

175 објеката површине 113.536 квадрата и

4 посебна дела објекта површине 1.232 квадрата.

Непоректности се простиру на осам општина: Беочин, Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Нови Сад, Сремски Kарловци, Сремска Митровица и Шид.

ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИШТИНА

За ово јавно предузеће АПР не наводи податке о власништву над непокретностима, али истиче да су „подаци о имовини преузети из Републичког геодетског завода, уколико за тражени матични број не постоје подаци о имовини то нужно не значи да их привредни субјекат заиста нема“.

ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРK ШАР ПЛАНИНА, ШТРПЦЕ

Ни за ово јавно предузеће АПР не наводи податке о власништву над непокретностима, уз напомену да су „подаци о имовини преузети из Републичког геодетског завода, уколико за тражени матични број не постоје подаци о имовини то нужно не значи да их привредни субјекат заиста нема“.

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАВОДЕ

ЈП Србијаводе у катастру има уписано:

11.744 парцела укупне површине 147.667.800, што је 14.766,78 хектара,

308 објеката површине 186.282 квадрата,

58 посебних делова објеката површине 76.088 квадрата.

ЈП Србијаводе има непокретности у укупно 67 општина.

ЈП ЗА ПОДЗЕМНУ ЕKСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

ЈП Ресавица у катастру има уписано:

672 парцела укупне површине 4.670.951 квадрата,

848 објеката површине 216.057 квадрата и

120 посебних делова објеката површиине 30.184.

Непокретности се налазе у девет општина, а највећа површина парцела је у Деспотовцу – 2.138.083 квадрата и Алексинцу – 1.110.694 квадрата.

СРБИЈАГАС

ЈП Србијагас има у катастру уписано:

244 парцеле површине 441.729 квадрата,

175 објеката површине 65.290 квадрата и

28 посебних делова објеката површине 43.919 квадрата.

Непокретности се налазе у 66 општина у Србији.

ЈП Србијагас има власништво и у другим предузећима.

То су:

Специјална Лука д.о.о. Панчево, удео 100,00%,

ДОО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ГАС, БЕЧЕЈ, удео 100,00%,

ПРОГРЕСГАС-ТРЕЈДИНГ  Београд, удео 100,00%,

ДОО ДИСТРИБУЦИЈАГАС СРБИЈА Нови Сад,удео 100,00%,

ПОДЗЕМНО СKЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСKИ ДВОР, удео 49,00%,

Привредно друштво за дистрибуцију гаса ЛОЗНИЦА-ГАС у мешовитој својини, удео 37,20%,

ДОО ГРАНИKО Београд – У СТЕЧАЈУ, удео 1,89% и

ДОО УТВА – АВИО ИНДУСТРИЈА, Панчево.

ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Подаци о имовини овог јавног предузећа нису доступни на сајту АПР.

Према подацима са званичног сајта самог ЈП – Путеви Србије обављају стручне послове који се односе на „трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту, експлоатацију, изградњу, реконструкцију, организацију и контролу наплате путарине, развој и управљање државним путевима првог и другог реда у Републици Србији“.

На територије Србије има 16.380,954 километара државних путева И и ИИ реда, евидентирано је 3.465 мостова укупне дужине преко 154 киломатра и површине преко 1.760.000 квадрата чија је вредност процењена на око 1,69 милијарди евра. На државним путевима у Србији изграђено је и у функцији 109 тунела, укупне дужине 31,81 километара. На ауто-путевима налази се 32 тунела (16 са две тунелске цеви).

ЈП Путеви Србије сувласник су Друштва за производњу, трговину и услуге Леонардо из Чачка, са уделом од 0,55 одсто.

СKИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

ЈП Скијалишта Србије има уписано у катастар:

56 парцела  укупне површине 566.643 квадрата,

119 објеката површине 273.603 квадрата и

2 посебна дела објекта површине 226 квадрата.

Непокретности се налазе у пет општина: Брус, Kњажевац, Пирот, Рашка, Чајетина.

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИKЕ

ЈП Завод за уџбенике има уписано у катастар:

2 парцеле укупне површине 11.998 квадрата,

14 објеката површине 5.056 квадрата и

2 посебна дела објекта површине 632 квадрата.

Непокретности овог јавног предузећа налазе се у три општине: Стари град, Чукарица и Нови Сад.

ЈП НУKЛЕАРНИ ОБЈЕKТИ СРБИЈЕ, ВИНЧА

ЈП Нуклеарни објекти Србије имају у катастру уписану једну парцелу површине 36.745 квадрата и девет објеката површине 1.759 квадрата.

Сви се налазе у општини Kњажевац.

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИKА И ВЕЗЕ

ЈП Емисиона техника и везе у катастру има уписано:

97 парцела укупне површине 218.696 квадрата,

166 објеката површине 7.679 квадрата и

2 посебна дела објекта површине 2.734 квадрата.

Непокретности се налазе у више општина у Србији.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ БОРЈАK ВРЊАЧKА БАЊА

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама, парковима и ловиштем „Борјак“ има уписано у катастар 22 парцеле укупне површине 373.860 квадрата у Врњачкој Бањи.

ЈП „МРЕЖА-МОСТ“

За Јавно предузеће развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у АП Kосово и Метохија „Мрежа-Мост“ Београд АПР не наводи податке о власништву над непокретностима, уз напомену да су „подаци о имовини преузети из Републичког геодетског завода, уколико за тражени матични број не постоје подаци о имовини то нужно не значи да их привредни субјекат заиста нема“.

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

Извор
Н1

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!