Архива ознака:

После 134 године тихо нестала индустрија меса „29. новембар“ 0 (0)

ПРИЧА о суботичком „29. новембру“ почела је 1885, године су две угледне јеврејске породице основале кланицу „Харман и Конен“, која је откупљивала живину по јужној Угарској и продавала је по целој западној Европи. А неславно …

Даље »

Индустрија меса и конзерви 29. новембар продата за 59,5 милиона динара 0 (0)

Суботица — Индустрија меса и конзерви 29. новембар у стечају продата је данас суботичкој фирми Агро Силвер ДОО са Александрових салаша за 59,5 милиона динара. Ово предузеће продато је као правно лице, а његова најзначајнија …

Даље »

НЕКАДАШЊИ ГИГАНТ ЗАВРШИО НА ОТПАДУ: Машине „29. новембра“ продате у старо гвожђе 0 (0)

Након објављивања вести да су машине и опрема Индустрије меса “29. новембар” продате предузећу за трговину секундарним сировинама из Аустрије, некадашњи радници овог гиганта траже одговор да ли ће успети од тога да намире бар …

Даље »

Од „Царства добре хране” месне индустрије 29. новембар остала пустош 0 (0)

Суботица – До краја месеца требало би да се појави оглас којим се тражи купац за продавнице некадашње месне индустрије „29. новембар“ у Суботици, Чантавиру и Бачкој Тополи, за део производних машина и опреме, као и …

Даље »

Рас­про­да­ја „29. но­вем­бра“ пар­че по пар­че 0 (0)

Две од три це­ли­не не­ка­да­шњег „Цар­ства до­бре хра­не“ – Ин­ду­стри­је ме­са и кон­зер­ви „29. но­вем­бар“ из Су­бо­ти­це про­да­те су из сте­ча­ја, са­оп­шти­ла је Аген­ци­ја за при­ва­ти­за­ци­ју. Нај­ва­жни­ја це­ли­на – фа­бри­ка у Тол­мин­ској ули­ци, с ма­ши­на­ма …

Даље »
Send this to a friend