fbpx

Архива ознака:

Из Заплања за пола века отишло 70 одсто становника 0 (0)

Ниш – Пра­зни се ју­жна Ср­би­ја, га­се се се­о­ска на­се­ља и све је ма­ње жи­те­ља у око­ли­ни Ни­ша. Оп­шти­на Га­џин Хан ис­под Су­ве пла­ни­не у За­пла­њу оста­ла је у по­след­њих по­ла ве­ка без 70 од­сто ста­нов­ни­ка. …

Даље »