Вучићев антисрпски глобалистички режим уводи Србију у банкрот, ево шта следи

5
(10)

Економски биланс стања монетарно одређује номиналну вредност својине у датом тренутку. Он на једној страни таса има тренутну новчану-тржишну вредност активе (поседа), а на другој страни има новчану вредност пасиве (дуговања) којима је реализована вредност дате активе. Разлика између активе и пасиве је тренутна новчана нето вредност имовине. Банкрот је ситуација када имамо негативни нето биланс – т.ј. када новчана вредност пасиве премашује тренутну тржишну вредност активе. Економски биланс успеха/неуспеха разоткрива како је током датог периода дошло до промене биланса стања у односу на предходни.

Просто зато што тоталитарни режим у Србији абсолутно не жели свођење икаквог биланса стања. Јер поређењем сукцесивних биланса стања, свако би јасно видео колико штете и разарања је глобалистички вазалски режим злонамерно нанео народу и држави Србији.

Актива (вредност поседа) народа Србије
Садашњу билансну активу (укупне поседе) народа Србије чине:

Вредност заједничких поседа народа Србије

Кеш (ликвидни новац) народа Србије

Вредност приватне покретне имовине народа Србије

Вредност приватне непокретне имовине народа Србије

Садашња билансна пасива (укупна дуговања) народа Србије је $76 милијарди (види http://www.koreni.rs/duznicka-omca-naroda-srbije/).

Заједнички поседи – У садашњем режимском билансу стања Србије, не постоје заједнички поседи народа Србије, нити било каква њихова вредност. Покорно следећи глобалистичку догму приватне својине, вазалски режим је тотално избрисао концепт природне заједничкие својине народа Србије – не само из биланса стања него и из државних аката, државотворних принципа, и устава Србије.

Предходну, правно-економски недефинисану марксистичку категорију “свачије и ничије” друштвене имовине, глобалистички сатрапи режима су на пречац “озаконили” такође правно-економски недефинисаном државном имовином. Да би онда са том државном имовином приватно, деспотски располагали као са њиховом личном својином.

Очигледан пример је режимско деспотско-велеиздајничко отписивање Косова и Метохије (КиМ). КиМ представља око 20% заједничке материјалне (мерљиве) имовине народа Србије, чија потенцијална економска вредност се процењује на око $2000 милијарди. Али пврх тога, нематеријална (људска, морална, духовна…) вредност КиМ је од непроцењиво веће вредности за народ Србије. Сведоци смо како, по плану својих глобалних газда, велеиздајнички сатрапи против-уставно и методично отписују КиМ из државе (заједничке својине) народа Србије. И још се са народом јавно спрдају о свом “брижном” ценкању око тог отписа – колико ће вајно за то добити нових кривотворених кредита глобаних банкстера и безвредних обећања о уласку Србије у гангренозну треће-рајховску ЕУ …

Јавна добра/инфраструктура Србије – У режимском билансу стања Србије, уместо заједнчке имовине, постоји ставка јавних материјалних добара/инфраструктуре. А вредност тих јавних добара/инфраструктуре се мери њиховом тржишном ценом.

Садашња књиговодствена вредност (тржишна цена коштања минус амортизација) и оно мало преостале јавне/државне имовине процењује се на око $20 милијарди. Међутим, глобалистички вазалски режим ће, по свом устаљеном обрасцу тржишне пожарне аукције, и њу напречац приватизовати-ликвидирати у за највише $2 милијарди у кешу.

Од 2001. глобалистички режим је аутократски укинуо употребу нашег сувереног новца као темељне компоненте инвестиција у јавна добра/инфраструктуру Србије. Стога су режимске инвестиције потпуно засноване на иностраним кривотвореним банкстерским кредитима. Ово суштински значи да од 2001. сва режимска јавна добра/инфраструктура у Србији и не припадају народу Србије. Јер су та јавна добра већ априорно ликвидирана-приватизована као део материјалног лихварског залога за кривотворене банкстерске кредите, којима су изграђена. Ово постаје актуелно оног тренутка када глобални банкстери наложе наплату својих кредита.

У периооду од 2001. до краја 2019, глобалистички режим је од банкстера позајмио и номинално инвестирао око $4.5 милијарди у јавна добра/инфраструктуру Србије. Објективне студије трошковне корисности датих пројеката указују да је системска режимска корупција појела око 30-40% тих инвестиција. На пример, уместо да за дате паре добијемо 10 км пута, ми добијамо само 6-7 км. Тако да је ефективна тржишна вредност режимски-релизованих јавних добара/инфраструктуре уствари само око $3 милијарде, и то без отписа њене просечне амортизације.

Режимски буџет за 2020. предвиђа додатно (уговорено) спољње задуживање од $12.5 милијарди. Од чега је $7 млијарди за инфраструктуру (путеве, железнице, комуналну), а $5.5 милијарди за покриће режимских администартивних трошкова и губитака јавних предузећа, и за бахато разметање на стадион, метро, концертну дворану… Није јасно/транспарентно где и како режимско јавно књиговодство води биланс за ове додатне банкстерске кредите. Зато ћемо ових $12.5 милијарди додатне пасиве народа Србије, за сада изоставити из даљег разматрања.

Остала јавна добра/инфраструктура у Србији углавном датира из пре1990тих. Због ратних разарања и уобичајеног неодржавања, та стара инфраструктура је потпуно амортизована, те је њена тренутна фер тржишна вредност само око $6 милијарди.
Дакле, процењујемо садашњу фер вредност режимских (државних) јавних добара/инфратруктуре Србије на укупно $11 (2+3+6) милијарди.

Приватни поседи у Србији – Анализа приватизације и страних дректних улагања указује да и у случајевима приватизације од стране домаћих фирми, финансијери (де-факто власници) те приватизације су офф-схоре (стране) фирме. Процењена укупну фер тржишна вредност стране приватне својине у Србији је око $30 милијарди. Али правно-економски, то уопште више није имовина народа Србије, јер се рачуноводствено потире са истоветним страним потраживањима тих поседа од народа/државе Србије.

Дакле највећа ставка биланса стања су приватни поседи самог народа Србије. А то су кеш (ликвидни новац), и покретна и непокретна имовина народа Србије.

Кеш (ликвидни новац) – према званичној статистици, народ Србије (физичка и правна лица) сада поседује око $12 милијарди ликвидног (М2 = кеш + депозити) новца. Имајмо у виду да је ова бројка делом базирана на драстично прецењеном курсу динара. Спекулативне хартије од вредности, чија фиктивна номиналн вредност улази у М3 монетарни агрегат, могу бити уновчене на тржишту само из постојећег М2 ликвидног новца и приватне материјалне имовине. Због тога, водеће светске централне банке више и не воде статистике за кретања вредности М3 спекулативног-фиктивног новца. Народна Банка (НБС) још располаже и са око $13 милијарди девизних резерви одкупљених од народа Србије. Дакле садашњи укупан реалан ликвидни (кеш) новац народа Србије је око $25 милијарди.

Покретна имовина – у поседу 2.3 милиона домаћинстава у Србији (без КиМ) углавном је старија од 10 година. То значи да је потпуно утрошена-амортизована, тако да је просечна фер тржишна вредност покретне имовине највише око $6000 по домаћинству. Дакле укупна садашња реална вредност покретне имовине народа Србије је око $14 милијарди.
Непокретна имовина (грађевински објекти) – процењује се да Србија (без КиМ) има око 250 милиона квадратних метара грађевинског простора (станови и пословни простор) . Ако је $250 просечна грађевинска цена коштања по квадрату, онда је укупна бруто вредност приватних грађевинских објеката око $62 милијади. Али око 2/3 тих грађевинских објеката има просечну старост преко 40 година. Ако узмемо годишњу стопу амортизације од 1% укупна амортизација објеката је око 40 % њихове бруто вредности. Дакле процењена садашња фер вредност гређевинских објеката народа Србије је око $46 миијарди.

Непокретна имовина (земљиште) – у садашњем билансу (без КиМ), у поседу народа Србије је 5.1 милиона хетктара земљишта. ЕУ регионалне студије (балканских земаља) процењују просечну компаративну тржишну вредност земље у Србији на око $4000 по хектару. Те је по глобалној тржишној процени, садашња вредност земљишта народа Србије је око $21 милијарди.
Дакле, садашњи режимски биланса стања народа Србије процењујемо (у $милијардама):

Евидентно је садашња номинална нето вредност народа Србије око $41 милијарди. У владајућем глобалном плутократском монетарном-финансијском поредку, бар пар хиљада појединаца је сваки номинално-нето вреднији од свих 7 милиона народа у овој опљачканој и огољеној Србији.

Међутим, номинална нето вредност није и реално-остварљива тржишна нето вредност поседа народа Србије. Терминални проблем овог биланса стања је огромна разлика између $76 милијарди ликвидних потраживања од народа Србије, наспрам само $25 милијарди његових ликвидних поседа. Одкле ће народ Србије глобалним банкстерима надоместити још $51 милијарди кеш дуговања? Динар није конвертибилан на међународном финансијском тржишту. А просечни реални раст новостворене вредности (БДП) привреде Србије је чак 5-пут мањи од трошка банкстерских камата.
У случају егзекуције глобалистичког плана ликвидације државе Србије, и/или чак и наговештаја међународне/домаће платне кризе, глобални банкстери ће захтевати хитну наплату својих кредита. Досадашња искуства и подаци указују да ће се у том случају $92 милијарди, садашње неликвидне (јавне, покретне и непокретне) имовина народа Србије, аукцијски ликвидирати за највише $10 милијарди у кешу.

Процењује се још да народ Србије “у сламарицама” држи око $10-15 милијарди девизне ефективе. Али у случају економског краха, те резерве су неопходне за голи животни опстанак народа, па у укупном билансу стања, те незваничне наменске резерве могу само ефективно одложити банкрот Србије за око пола године.
Дакле садашња реална кеш нето вредност народа Србије је најмање негативних $41 (51-10) милијарди. Другим речима, режим глобалистичких сатрапа је већ увелико увалио народ Србије у банкрот. Питање је само времена када ће глобални банкстери повући окидач наплате својих кредита и ликвидације имовине народа Србије.

Овде говоримо само о материјалном-мерљивом еконмском банкроту народа Србије. А остављамо сваком појединцу народа Србије да сам пред Богом процени поражавајући банкрот својих људских, моралних, и духовних вредности. Али унапред знајмо да ту ми Бога абсолуто не можемо преварити.

Србин.инфо

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Петиција љутих ИТ фриленсера кружи интернетом

0 (0) Инфлуенсери, фриленсери, јутјубери, програмери, преводиоци и други који послове налазе на разним иностраним …

„Задуживање Србије је забрињавајуће, увући ће нас у опасну спиралу враћања дуга“ (ВИДЕО)

5 (2) Председник Александар Вучић неће моћи да задржи земљу у Прањанима, јер такав поклон …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend