ШОКАНТНО: Александар Вучић продао земљиште фирми косовског Албанца Беџета Пацолија

0
(0)

Шеик из Приштине

Мерсиха Хаџић

У уторак, 15. јануара, када је број 276. већ био у штампи, добили смо податке који осветљавају ангажовање потпредседника српске владе Александра Вучића да прода најплодније српско и војвођанско земљиште фирми из Абу Дабија, иза које, уствари, стоји косовски Албанац Беџет Пацоли, настањен у Швајцарској! Овај линк: http://www.ipic.ae/en/Menu/index.aspx?MenuID=3&CatID=2&mnu=Cat говори о председнику Борда директора ИПИЦ фонда.

Председник борда директора ИПИЦ фонда је Шеик Зајед (Зајеб) који је недавно боравио у Београду. Линк број два: http://www.ipic.ae/en/Menu/index.aspx?MenuID=4&CatID=7&mnu=Cat говори где ИПИЦ има акције, ако сачекате скалу доле доћићете до 24. 9% акција које ИПИЦ поседује у Аустријској компанији ОМВ. А ОМВ у Србији, дакле Беџет Пацоли, има бензинске пуме на најесклузивнијим местима.

Занимљиво је да су ове акције ИПИЦ а у ОМВ положене у корист Беџета Пацолија. Власнички удео Беџета Пацолија у ОМВ, је покривен акцијама ИПИЦ фонда. Шеик од Абу Дабија је, иначе, и један од ближих пријатеља Беџета Пацолија.
Занимљиво је теза да иза закупа седам комбината у Србији, заправо стоји Беџет Пацоли, а да је компанија Ал Дахра само покриће за инвестиције овог контраверзног бизнисмена. Ал Дахра ће по изузетно повољним условима добити хиљаде хектара најплодније земље од Србије, а производи из ових комбината завршаваће на Косову и Албанији, а не у Абу Дабију, тврде добро упућени извори Таблоида.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Нова компанија (Емирати 80%-Србија 20%) ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (Уговор о закупу) површине од 2.982 ха. Треба нагласити да је министар пољопривреде, Горан Кнежевић, из Српске напредне странке, тек ослобођен у првом степену од оптужби за организовани криминал.
Пољопривредно земљиште које је предмет закупа, а које је наведено у ставу 1. овог члана, даће се у закуп по почетној цени од 250 евра по хектару годишње, што ће се примењивати током првих 10 (десет) година трајања закупа.

Акционарска друштва у реструктурирању чија имовина улази у Нову компанију:

1. Акционарско друштво Агробачка, Бач – у реструктурирању, које заступа извршни директор Драган Гутић;
АД Агробачка, Бач – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Агробачка, Бач – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 791 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 7.910.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

2. Акционарско друштво за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина -у реструктурирању, које заступа извршни директор Невенко Пајић;
АД за пољопривредну производњу „Братство Јединство Неузина – у реструктурирању“ и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да ће АД за пољопривредну производњу Братство Јединство
Неузина – у реструктурирању продати пољопривредно земљиште површине од око 595 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.950.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

3. Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа „Драган Марковић – у реструктурирању“, које заступа генерални директор Драган Миливојчевић;
АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању и нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 1.253 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 12.530.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

4. Јадран, акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању, које заступа извршни директор Бранко Зорић;
Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 518 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.180.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

5. Пољопривредно-производно предузеће „Млади борац ад Сонта“ – у реструктурирању, које заступа извршни директор Стеван Живковић;
Пољопривредно-производно предузеће „Млади борац Сонта – у реструктурирању“ и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 307 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 3.070.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

6. Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању, које заступа генерални директор Донко Рајковић;
Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 1080 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 10.800.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

7. Акционарско друштво Војводина Старчево – у реструктурирању, које заступа генерални директор Слободан Словић;
АД Војводина Старчево – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Војводина Старчево – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 580 хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.800.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.

8. Пољопривредна корпорација Београд ад Падинска Скела – у реструктурирању („ПКБ“), коју заступа генерални директор Рајко Мандић.
ПКБ и Нова компанија ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, око 2.329 хектара пољопривредног земљишта у власништву ПКБ, по продајној цени од 12.000 евра по хектару, што укупно износи 27.948.000,00 евра.

Пословно- техничка сарадња са Војном Установом Моровић-Погон Карађорђево

Уговором о сарадњи Нова компанија ће добити право да користи површину од 3.664 хектара пољопривредног земљишта које тренутно користи Војна установа Моровић- погон Карађорђево, на период од тридесет (30) година, а које је у власништву државе док Министарство одбране има уписано право коришћења овог земљишта, као и зграда и ресурса Војне установе Моровић – погон Карађорђево, све у складу са Уговором о сарадњи. Након истека Уговора о сарадњи, стране могу споразумно договорити продужетак сарадње на исти или сличан временски рок у будућности.
Нова компанија ће давати Војној установи Моровић- погон Карађорђево двадесет процената (20%) годишњег приноса оствареног на земљишту које је наведено у ставу 1. овог члана.

Превод текста линкова са енглеског на српски

Успон Абу Дабија и Уједињених Арапских Емиратима почео је годинама раније и заснивао се на визијама будућности покојног Шеика Зајед бин Султан Ал Нахијана, оснивача и првог председника Уједињених Арапских Емирата, који је мудро подстицао свој народ да користи благослов нафтног богатства и да изгради модерну, разнородну економију, за добробит будућих генерација. Овај елемент његових амбиција, укорењен у дугом наслеђу, гурао је напред ову земљу све до невероватног развоја Абу Дабија, као економске силе.

Међународна Петролеум Инвестмент Цомпани (ИПИЦ) поносно наставља да игра улогу у развоју и просперитету Абу Дабија. Као УАЕ, тако и саму ИПИЦ, основао је Шеик Зајед, и она је од 1984. године фокусирана на инвестирање у енергетске, петрохемијске и друге сродне индустрије широм света.

ИПИЦ је у комбинацији са дугорочним инвестиционим стратегијама и јаким корпоративним управљањем, успео да стигне до највишег портфолија раста и финансијског потенцијала. За мање од тридесет година, имовина ИПИЦ-а нарасла је до близу 60 милијарди долара, и има инвестиције на пет континената…

Подједнако је важно и то да су улагања ИПИЦ-а помогла да се изграде Абу Даби и Уједињени Арапски Емирати и њихова економија, са снажном индустријом и великим бројем радних места.
Централни део послова ИПИЦ-а, данас је развијање дугорочног индустријског партнерства која доносе знање, технологију и најбољу праксу из целог света леђа. ИПИЦ је постао глобално предузеће, али остаје одано својим оснивачким циљевима и побољшању живота народа Абу Дабију и њихово будућности.

Под вођством Шеика Калифа бин Зајед Ал Нахијана, председника Уједињених Арапских Емирата и престолонаследника Абу Дабија, УАЕ су се развили у велики инвестициони центар у региону и свету. На тако чврстим темељима, ја сам уверен да ће наша земља наставити свој дугорочни раст у будућности…

 

Магазин Таблоид

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Сва деца ће морати да приме вакцине, родитељи се ту ништа не питају

3.6 (21) Kако је најавио председник Србије вакцине против короне ће ускоро стићи у Србију, …

Страх од букагија: Браћа Вучић, Ана Брнабић и чланови картела чекају на хапшење

4.7 (150) Првог дана након гласања у САД-у почео је велики транспорт ратних злочинаца, миљеника …

6 Коментара

  1. Зашто земљиште нису дали некој руској фирми?

  2. САМО ЋУ ДА ПОДРЖИМ ПИТАЊЕ Г. ЗОРАНА МИТРОВИЋА

  3. Ljudi ovo nije nista novo vec godinama unazad veliki procenat prinosa koje se prizvedu u vojvodini zavrsi na kosovu i u albaniji nema tu nista sporno biznis je biznis i niko se do sada nije bunio narod nije ni znao a tajkuni su punili dzepove, sad kad je ova vlada resila da napuni budzet tajkuni su malo namazali i patriotski obojili celu pricu i racunaju na revolt naroda ali su pogresili ni narod nije vise ovca ko sto je nekada bio ako ce od ovog posla narod i drzava da dobiju 8 milijardi evra neka im daju u zakup zakup nije i prodaja u trajno vlasnistvo nek rade sipci i obradjuju mesto nas mi uzmemo lovu i na kraju opet ostane nama zemlja ! mudro smisljeno …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Send this to a friend