Архива ознака:

Шта крију САД и ЕУ у преговорима о слободној трговини (ТАФТА) 0 (0)

Па­риз – Гла­со­ви про­тив тран­са­тлант­ског тр­го­вин­ског спо­ра­зу­ма о ко­ме пре­го­ва­ра­ју Бри­сел и Ва­шинг­тон све су број­ни­ји у Фран­цу­ској уочи из­бо­ра за Европ­ски пар­ла­мент 25. ма­ја. Циљ пре­го­во­ра ко­ји су отво­ре­ни у ју­ну про­шле го­ди­не је­сте ства­ра­ње …

Даље »

Економски НАТО омча за Европу 0 (0)

ЕУ и САД иза леђа грађана преговарају о склапању трансатлантског уговора о слободној трговини (ТАФТА) којим државе фактички преносе власт на мултинационалне компаније. Овако најсажетије гласи оптужба против Европске комисије коју неколико недеља уочи избора …

Даље »

Влада приватизује воде Србије 0 (0)

Поштовани пријатељи, као што сте већ упознати, у Србији је увелико у току припрема за приватизацију воде и водених ресурса. Један од облика који ће бити промовисани биће концесија (издавање) извора на више година. … …

Даље »