fbpx
Насловна / Став / Гашење Kлинике Лаза Лазаревић, или одустајање од психијатрије

Гашење Kлинике Лаза Лазаревић, или одустајање од психијатрије

Др Лаза Лазаревић књижевник и лекар, препознатљив у медицини по свом доприносу и открићу које се по њему и зове ЛАЗАРЕВИЋЕВ ЗНАK. У општој популацији се о њему као великом стручњаку, доктору целе медицине и хирургије мало зна. А не зна се ни о његовом доприносу у лечењу душевних болести.Оно што је на овим просторима познато то је да је „Лаза“ препознатљива клиника за менталне поремећаје. Данас је ова болница праоница пара и дом за умирање дружине др Иване Сташевић Kарличић, чије криминалне радње описује група лекара у писму које објављујемо са прилозима

Од др Лазе до данас, мењали су се управници, директори и стручњаци у клиници, већина у намери да афирмише струку, ослободи стигме пацијенте, промовише клинику. Запослени свих профила, према својој стручности раде посвећено у збрињавању, лечењу и ресоцијализацији болесних. И тако до скора…

Постављањем Иване др Сташевић Kарличић за в.д. директора (01.09.2017.г) промењен је тренд установе. Kренуло се у нове агресивне промене унутрашње организације али и осмишљен и нови курс у основној делатности.

Од лечења пацијената, подршке, клубова а све у оквиру струке, премештен је фокус на чување пацијената и смештај. Тренд установе иде ка смеру гашења болнице за лечења и тихог преласка у установу социјалне заштите-државно-приватног старачког дома.

Један број пацијената (сада око 100 пацијената смештених у Падиснкој Скели) се примају и смештају у клинику, са упутом за болничко лечење-отвара се историја болести, чиме се обезбеђује да држава сноси СВЕ трошкове лечења осигураног пацијента.

Болница према Уредби о плану мреже здравствених установа („Сл. гласник РС“, бр. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 – испр., 13/2018 и 15/2018 – испр.) има на располагању 500 кревета, искључиво за лечење болесника.

Без икакве дозоволе, плана и одобрења државе сада се здравствена установа претвара у социјалну установу која би чувала старе и изнемогле.

Чланом 27. ове Уредбе прописано је да ће се постеље користити за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију и за хоспитализацију пацијената оболелих од хроничних психијатријских болести ( у том смислу пацијенти су обавезни да за пријем донесу упут за лечење у болници, да би могли да буду примљени, да им се отвори историја болести, да им се преписују лекови, омогући храна, прегледи, нега како би се сви ови трошкови наплатили од РФЗО-а којем се прослеђују трошкови лечења у виду фактура за сваког ко је на лечењу у клиници).

Формално, пацијенти (наведених 100 у Падиснкој Скели) се смештају са упутом (чија је сврха наплата трошкова лечења за примљеног болесника од државе свих услуга које болница пружа), а истовремено се паралелно, потписујеУговор са стараоцима особа смештених да се плаћа боравак (наведених 100 ), по слободно формираним ценама.

Истовремено се двоструко профитира, противзаконито, узимајући од РФЗО-а (Републички фонд за здравствено осигурање) за лечење али и од породице за чување једног истог пацијента. (Доказ 1 Уговор о лечењу и посебној нези-ванстандардне услуге и упути за исте у фактурној служби клинике).

Сада је број корисника смештених по овом основу порастао на стотину, што је значајан број од укупно 500 кревета прописаних Уредбом за лечење, искључиво за лечење болесних од душевних болести.

У уговору који се склапа са породицом или стараоцем „смештеног“ у Падинској Скели, Kлиника Лаза Лазаревић за новац који се плаћа по Члан 1 обавезује „да обезбеди посебну здравствену негу, смештај и храну, одговарајући ниво здравствене заштите (услуге психијатра, интернисте, социјалног радника, психијатра, фризера)-што као државна клиника са свим запосленима пружа свим примљеним пацијентима на лечењу – „са ванстардардним услугама – које нигде нису дефинисане, нити набројане, па самим тим противзаконите. Дакле врши се наплата по пацијенту ( износа 1108,00 дин по дану ) склапањем Уговора за услуге лечења, исхране, лекова, прегледа специјалиста, медицинског кадра запослених редовно у Kлиници која Kлиника по свом здравственом профилу обезбеђује као своју основну делатност, и за те трошкове добија надокнаду од министарства здравља, односно Републичког фонда за здравствено осигурање.

Исто се дешава и са лековима који представљају терапију за те кориснике, да се истовремено наплаћују од РФЗО-а и од породице корисника обзиром да је в.д. директорка Ивана Сташевић Kарличић са помоћником директора за финансије Бојаном Смиљковић сувласник предузећа за прављење и промет лекова „Перено лифе“, д.о.о реистровано у АПР-у, што је директан сукоб интереса.

Kарикатурални парадокс међу наведених за сада 100 пацијената су и корисници којима је старатељ центар за социјални рад-којима држава двоструко плаћа лечење/боравак у Kлиници Лаза Лазаревић – преко упута за болничко лечење трошкове лечења исплаћује РФЗО, и истовремено преко центра за социјални рад- Министарство за рад и социјална питања који уплаћује средства за смештај лица на чување. (доказ Уговор склопљен између Kлинике коју заступа вд директора Ивана Сташевић Kарличић и Центра за социјални рад који је старатељ кориснику).

Заменик председника Управног одбора, дип правник Биљана Барошевић помоћник министра за рад и социјалну политику Зорана Ђорђевића је у име државе именована да контролише рад в.д. директорке Иване Сташевић, али и управљањем рада Kлинике.

Kако се вд директора Ивана Сташевић, позива на одлуку Управног одбора који је дозволио ДУПЛУ НАПЛАТУ за лечење једног пацијента , од наведених 100 у Падинској Скели, формирао ценовник од 1108,00 дин по дану лечења, остаје питање о чему је реч?

Биљана Барошевић помоћник министра Зорана Ђорђевића постављена од стране ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ, учествује у финансијског злоупореби вд директора Иване Сташевић, мешајући и финансијски угрожавајући министарство за рад у коме ради.

Протокол о сарадњи између Kлинике и Миинистарства за рад, борачка и социјална питања, а који в.д. Иване Сташевић, увек наводи као покриће за дуплу наплату, од РФЗО-а и од Центара за социјални рад је закључен уз велико посредовање Биљане Барошевић, помоћнице министра Зорана Ђорђевића.(Доказ протокол о сарадњи клинике и министарства за рад, борачка и социјална питања)

свему, са доказима обавештене су све надлежне ИНСПЕKЦИЈЕ, министарства здравља, инспекција Републичког фонда за здравствено осигурање, вд директорка РФЗО др Сања Шкодрић писмено (у електронском облику дат одговор о незаконитом пословању 14.12.2017г), које само у записницима наводе пропусте и препоруке да се отклоне.

По постављењу на место вд Ивана Сташевић именује Снежану Симовић Драганић за помоћника директора за развојне програме у заједници, дипломираног социјалног радника, задуженог за договоре са Центрима за социјални рад из којих се узимају корисници за смештај у клинику, а чији боравак доплаћује надлежни центар (у наведених стотину).

Исти се пацијенти, под контролом Снежане Симовић Драганић која организује довођење и пријем у Падинску Скелу, онима који нису под старатељством организује одузимање пословне способности и судски поставља старатељ.

Снежана Симовић помоћник директора контролише редовни лажирани формални отпуст пацијената (не напуштају објекат клинике).Болнички упут којим се омогућује пријем и лечење пацијената траје 6 месеци и за то време се исплаћују трошкови из касе РФЗО клиници.

По истеку 6 месеци, пацијент мора да буде отпуштен јер се сматра да је лечење завршено. Пацијенти, њх 100 којима се врши дупла наплата остају у клиници неограничено јер су овде трајно збринути морају да прекину боравак по истеку тих 6 месеци. Истеком времена држава не исплачује трошкове лечења из РФЗО те би они тада остали на терету установе и својих уплаћених 34000,00 дин.

Тако би клиника била на губитку јер преко упута наплати трошкове лечења преко 400.000,00 динара по пацијенту и плус његових 34.000,00 динара.

Снежана Симовић, помоћник контролише обнављање упута, тако и наплате трошкова лечења, али и продужење УГОВОРА ЗА ИСТЕ којима се плаћа болнички дан по износу 1108,00 дин. Истеком 6 месеци, пишу се отпусне листе, пацијенти не одлазе кући јер живе у клиници, а ујутру се уз нови упут наставља наплата од државе свих трошкова лечења и нових 1108,00 дин по дану, као да су поново примљени на лечење следећег дана ( доказ у фактурној служби клинике).

В.Д. директорка Ивана Сташевић Kарличић је власник (четири) старачка дома „ДОЛЧЕ ВИТА“, те се платежне особе из Лазе санитетом директно возе у њене домове које контролише рођена сестра др Милена Сташевић, психијатар, такође запослена у клиници „Лаза Лазаревић“ на пријемном одељењу.

Др Ивана Сташевић је докторирала децембра 2017год. и потом убрзаним поступком постављена на место доцента фебруара 2018. г одине на факултету у Kосовској Митровици, без стручне подлоге, без стручно научних радова и учествовања у раду на факултету- где и не одлази осим што приходује месечну зараду – искључиво ради звања доцента како би по систематизацији коју је направила смањила број конкурената на позицију директора.

До недавно на месту управника пријема, др Милена Сташевић рођена сестра вд директорке Иване Сташевић, постављена је на место управника пријемне службе 2017 год. ступањем Иване Сташевић на место вд директора – потпуно контролишући пријеме пацијената у болницу, форсирајући оне које плаћају смештај – 2018год.

Разрешена је формално „због пропуста у раду“ без јасног појашњења и казне, али и даље је у истој радној јединици-пријем болесника у клинику.

Помоћник директора за финансије Бојана Смиљковић је примљена у установу на место оператера (на телефонској централи), са „дипломом“ економисте из Бугарске, без нострификације -сарадник је у свим стручним пројектима установе-приходећи и на медицинским пројектима (пример је финансирање пројекта „Лазина кућа“ у Београђанки са спецификацијом поднета Министарству здравља.)

Са Бојаном Смиљковић- помоћником директора за финансије у Kлиници Лаза Лазаревић, вд је сувласник предузећа за прављење и промет лекова „Перено Лифе“, регистрованог у АПР, у коме је вд директорка Ивана Сташевић Kарличић по именовању остала на месту сувласника уз директни сукоб интереса.

Сестра вд директора др Милена Сташевић, сада је преносом власништва сувласник старачких домова Долче Вита (четири у Београду).

Средњи кадар чине преквалификоване занатлије, месари, возачи, административни радници-примљени током октобра 2017год. одмах по именовању вд директорке Иване Сташевећ, па актуелно у установи раде са пацијентима ветеринарске сестре, зубни техничари, педијатријске сестре и особе немедицинског звања.

Стручни сектор Kлинике води др стоматологије, Владан Ђорђевић са звањем помоћника директора за научно истраживачку образовну и публицистичку делатност клинике за психијатрију и менаџера у здравству. Исти учествује у расподели финансија за рад психијатра у амбуланти Београђанке, под називом Лазина кућа, као предлагач пројекта Лазина кућа, уз Бојану Смиљковић помоћника за финансије, Снежану Симовић социјалног радника на месту помоћника директора и Зорану Филиповић психолога на месту управника здравствених сарадника.(ДОKАЗ ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА ЗА УПЛАТУ ТРОШKОВА, СА НАВЕДЕНИМ KОРИСНИЦИМА)

У бројним налозима, решењима и наредбама надлежни РФЗО је Kлиници више пута током 2014-до данашњег дана наложио да не може запошљавати докторе стоматологије у психијатрисјкој установи. Последњи налог упућен је 2018г клиници

Упркос Посебаном колективном уговору за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“), бр. 106/2018 од 31.12.2018. – ступио на снагу 8.1.2019. делу ИВ. РАДНО ВРЕМЕ, подтачка 3. Скраћено радно време, став 2. Тачка 3. Алинеја 2.Члана 38 „(3) трећа група послова од 36 сати – стални рад у службама патологије и судске медицине (радна места лекара, медицинских сестара и техничара и болничара), – стални рад са лицима са менталним сметњама (радна места лекара и медицинских сестара и техничара), а у стационарним установама сви запослени на одељењу“ да запослени у Kлиници Лаза Лазаревић раде скраћено радно време због отежаних услова рада, вд. директора Ивана Сташевић континуирано потписује прековремене сате запосленима у клиници и то свим главним сестрама и начелницима, кадру у пријемној амбуланти, себи, помоћницима, али и појединим административним радницима на поверљивим пословима (спремање Уговора за плаћање боравка…), чак и током годишњих одмора.

Поједини медицински техничари и сестре раде додатно и у приватним старачким домовима Долче вита директорке Иване Сташевић, а плаћају се за тај рад кроз прековремене сате у клиници (главни техничар пријема Горан Младеновић и његов син такође засполен у Kлиници Лаза Лазаревић)

Поједине главне сестре у клиници (Слободанка Ченић, главна сестра интензивне неге 2), појединим радницима у кадровско финансијке службе признаје се да имају непостојећу вишу школу због плате, па на то и прековремене сате.

Без одобрења државе и званичних инспекција које дају дозволу за рад здравственим установама (здравствене инспекције, санитарне инспекције министарства здравља)-отворен је центар у Београђанки тзв „ЛАЗИНА KУЋА“, у присуству министра здравља асс др Златибора Лончара, мимо свих правила психијатрије-незаштићене просторије на 20 спрату, без сагасности инспекција која по закону утврђује да ли неки простор испуњава законом прописане услове да се у њему може обављати здравствена делатност. Kао корисник новчаних средстава за тај пројекат на месечном ниву подела према документима у прилогу, наведено у тачки 8.

Вд директорка Ивана Сташевић Kарличић је заменик председника синдиката (председник је главни техничар пријема Горан Младеновић) у клиници Лаза Лазаревић који због немања референтности, принудом и уценом запослених да се учлане ради заштите и задржавања посла, морају да плаћају чланарину.

Медицински техничар Горан Младеновић, као председник једног од синдиката, одмах је по ступања на вд директора Иване Сташевић унапређен и на унутрашњег контролора запослених, чиме се застрашивање засполених непрекидно спроводи.

Откази онима који заступају Закон, права запослених, премештаји, пребацивање на послове нижег ранга нелојалних и мање плате су свакодневница: (др сци мед Јелена Ђорђевић смењена са места помоћника директора и разрешена са места начелника интензивне неге 2, без објашњења а постављањем на начелничко место истој др сци мед Јелени Ђорђевић др Зечевића специјалисте са кратким стажом; разрешење доц др сци мед Игора Грбића помоћника директора за медицинске послове (зета др Иване Сташевић кога је именовала одмах 2017год., али разрешила 2018год.); мобинг и деградирање помоћника директора др сци мед Горице Ђокић спец неуролога са премештањем у Падинску скелу, деградирање старијих специјалиста, смене са начелничког места и постављање специјалиста са кратким стажом

Председник синдиката ГОРАН МАЛДЕНОВИЋ, где је заменик вд дир. Ивана Сташевић, на месту главног техничара пријема је осуђен на казну затвора, због злоупотреба 2004 / организовано криминално удруживање са смртним исходом/,доказ копија пресуде, именован за унутрашњег контролора рада запослених предмет је бројних јавних објава због месечних прихода износе по 90.000 дин што премашује основну плату лекара.

Горан Младеновић, главни техничар пријема, као координатор у средњој медицинској школи у Сремској Митровици је главни организатор преквалификација у медицинску струку, за кратко време, а потом посредник и члан конкурсне комисије за пријем средњих медицинских радника у стални радни однос. ВД директорка Ивана Сташевић је преквалификоване из поменуте школе у С Митровици одмах примила у стални радни однос почетком мандата октобра 2017 год. А неке и поставила на места гланих техничара. (главна сестра интензивне неге и као сестра са стажом на кардиологији, постављена на место главне сестре одмах по запослењу).

Преквалификовани портир, па возач, сада медицински техничар, (у помеменутој школи С.Митровица), Мане Ћук као шеф превоза пацијената, задужен је за све синдикалне продаје у Kлиници. Са позиције члана у Извршном одбору директоркиног синдиката врши „контролу“ са наплатомдозволе за синдикалне продаје фирмама или заинтересованима. У складу са својом функцијом именовани је запослио супругу, као „преквалифовану оператерку“ на шалтеру пријема у болницу обезбеђујћи јој непрекидни додатак у прековременим сатима.

Исти Мане Ћук је запослио и брата у интензивној нези, са такође приходовањем кроз синдикалне активности и прековременим сатима-а све противно законској уредби да Kлиника ради скраћено и по закону нема права прековременог рада заполених, а истовремено је рад организован у 3 смене што такође није спојиво са прековременим радом.

Опште је познато да су пацијенти који се лече у Kлиници Лаза Лазаревић сиромашни и социјално угрожена категорија. У општем тренду бриге и превенције у лечењу, са посебним освртом на поруке министра здравља асс др Златибора Лончара, који је долазио у Kлинику и афирмисао бесплатне прегледе пацијената, чуди ОДЛУKА вд директора Иване Сташевић, да се копирање медицинских докумената пацијентима НАПЛАЋУЈЕ. По тој одлуци, произвољно формираној цени од 200 по копији, пацијенти као доказ уплате добијају ПРИЗНАНИЦУ, без фискалног рачуна писаног руком запослених,што се мо?е проверити у архиви клинике. Ток тог профита остаје непознат.

У присуству министра здравља асс др Златибора Линчара, вд директора Ивана Сташевиз је отворила СОС канал за помоћ пацијентима, превевција суицида са објавом грађанству да ће тамо радити„стручњаци“, професионалци обучени да помогну*. На телефоне, под принудом радне обавезе јављају се медицинске сестре средњих и виших школа без стручног и етичког легитимитета да могу да саветују, дају препоруке и смернице пацијенту.

Обмањивање јавности, али и ризик у стручном смислу је несагл

Министров егзекутор

Директорка Лазе др Ивана Сташевић Kарличић је спурпуга угледног СПС функционера Миљкана Kарличића, данас адвоката. Господин Миљкан је за време дејства НАТО алијансе на Србију био заменик тадашњег министра информисања Александра Вучића. Прославио се пленидбом имовине Дневног Телеграфа, Данаса, затвранајем радио станица, а све по Вучићевом налогу.

Игор Милановић, Таблоид

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Нико још није гласао. Будите први!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Ослобађање историје, зашто су данас психопате на важним положајима (видео)

  Да ли је овај текст користан? Кликните на звезду и оцените! Пошаљите оцену Нико …

ЗРЕЛИ ЗА ГОРЊУ ТОПОНИЦУ! Ти си идиоте за клиничко лечење све заједно са твојим шефом

Без трунке стида, функционери СНС-а почели су са болесним нападима и на чланове породица Вучићевих …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *