Друштво

Социјална (не)правда: Како је Вучићев режим сиромашнима у Србији одузео право на лечење

Вучићев режим служи се одлуком бивше министарке здравља, Славице Ђукић Дејановић којом је сиромашнима одузето право на лечење

Загарантовано право на смрт

Број корисника социјалне помоћи у Србији се из године у годину рапидно повећава. Пре само неколико година, тај број је износио нешто више од 400 хиљада људи, али како је држава упадала у све већу рецесију, број сиромашних грађана растао је великом брзином, те данас достиже драматичну цифру од скоро 800.000 корисника! Током 2014. године, месечна надокнада за социјална давања износила је 7. 270 динара по особи. Држава је проценила да се овом цифром могу покрити најосновнији трошкови – храна, комуналије, одећа, средства за хигијену и др. То је само део чињеница до којих су дошли Милица Јеремић и Иван Ерцеговчевић, након шестомесечног трагања за одговорима на питање: коме и зашто Републички фонд за здравствено осигурање одбија да овери здравствену књижице.

Уставом републике Србије који у одељку који се тиче људских и мањинских права јасно је гарантовано следеће: Свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља. Деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме године и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом. Здравствено осигурање, здравствена заштита и оснивање здравствених фондова уређују се Грађани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства. Међутим, у пракси није тако…

Грађани који живе ван градских подручја, а корисници су социјалне помоћи, немају право на бесплатно лечење. Овакву одлуку од јула 2013. године спроводи Републички фонд за здравствено осигурање, по инструкцијама које су добили од Министарства здравља, тачније тадашње министарке Славице Ђукић Дејановић. Све нелогичности и кршење Устава, закона и људских права можда и не би прошле тако незапажено, да неко није одлучио да се о овоме не прича јавно. Наиме, службеници запослени у Фонду за здравствено осигурање скоро две године одбијају да овере здравствене књижице корисницима социјалне заштите који живе у сеоским подручјима, а као разлог наводе да имају обавезујуће инструкције да поступају на такав начин.

Социјално угрожени се зато потом упућују у Фонд за пензијско осигурање како би извршили одјаву са обавезног пољопривредног пензијског осигурања што је, заправо, услов за оверу здравствене књижице.

Међутим, Закон о пензијском осигурању предвиђа пољопривредну пензију као обавезну и сваки грађанин који није у радном односу, а стално је насељен у сеоском подручју, дужан је лично да уплаћује доприносе за пензију. Ово се односи и на пољопривреднике – кориснике социјалне помоћи, без обзира што живе на рубу сиромаштва. Овим законом такође је предвиђено да се појединац може одјавити са обавезног пољопривредног пензијског осигурања у одређеним случајевима (посебно се наводи – ‘када смрт наступи’), док је обавезно да бар један члан домаћинства плаћа доприносе за пољопривредну пензију. Шестомесечно истраживање овог случаја отпочели смо 7. јула 2014. године када Републичком фонду за здравствено осигурање упућујемо захтев за приступ информацијама од јавног значаја у којем захтевамо одговоре на следећа питања: 1. На основу чега се оверава здравствена књижица пољопривредницима који су корисници социјалне новчане помоћи? 2. Да ли филијале РФЗО-а имају писмене или усмене наредбе, односно инструкције, да поменутим лицима не оверавају књижице уколико нису измирили дуговања према ПИО фонду?

Одговор од РФЗО стигао је 9. јула 2014. и у њему је стајало следеће: 1. „Пољопривредници корисници социјалне новчане помоћи обавезно здравствено осигурани су на основу те чињенице за период за који им је надлежни Центар за социјални рад признао та права и за тај временски период им се и не захтева доказ о уплати доприноса ради овере здравствене књижице, већ само решење о признатом праву на коришћење социјалне помоћи”. 2. „ Филијале РФЗО- а немају никакве инструкције да не оверавају здравствене књижице пољопривредницима корисницима социјалне помоћи”.

Одговор РФЗО-а сраман је из два разлога: здравствене књижице се не оверавају на основу потврде Центра за социјални рад којом се гарантује право на коришћење социјалне помоћи. Наш новинар се на терену лично уверио да се приликом овере књижице од корисника изричито захтева да претходно измири дуговања према ПИО фонду, која неретко достиже цифру и од милион динара! Филијалама РЗФО-а упућене су обавезујуће инструкције од стране Министарства здравља које се тичу овера здравствених књижица, а које су заведене под регистрационим бројем 011-00-53/2013-05 (донета 13. 02. 2013. године) и бројем 011-00- 53/2013-05 (донета 15. март 2013. године).

Узимајући ово у обзир, Министарству здравља смо 18. 11. 2014. године упутили званичан захтев за достављање копија горе наведених инструкција. На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, копије су нам достављене у року од 10 дана и у њима се, између осталог, наводи: „Имајући у виду ситуацију, може се закључити да појединац, односно породица, којима је, у прописаном поступку, надлежни центар за социјални рад признао право на новчану социјалну помоћ, не могу имати статус осигураника из члана 17. тав 1. тачка 21. (пољопривредници старији од 18 година који обављају пољопривредну делатност) Закона о здравственом осигурању. У том случају утврђује им се други основ осигурања, сходно признатом праву на новчану социјалну помоћ, односно утврђује им се статус осигураника из члана 22.(лица у категорији социјално угроженог становништва) Закона о здравственом осигурању, па у складу са тако утврђеним статусом осигураника и оверава исправа о здравственом стању”.

Из одговора Министарства здравља јасно се закључује да пољопривредници – корисници социјалне помоћи морају да се одјаве са статуса пољопривредника који обављају пољопривредну делатност и да се пријаве на статус социјално угроженог становништва.

Али, као што смо већ напоменули, Закон о пензијском осигурању то не дозвољава. Поставља се питање зашто је тадашњој министарки здравља Славици Ђукић Дејановић било у интересу да донесе овакву препоруку којом је хиљадама људи у држави забрањено право на лечење. Ако је циљ био да се смање буџетска оптерећења, то је и постигнуто, али на штету најсиромашнијих грађана Србије, што је, по свему судећи, за надлежне било најлакше решење.

Подсећања ради, у једном од својих првих обраћања након изборне победе 2012. године, премијер Александар Вучић обећао је да ће сваки грађанин ове државе имати оверену здравствену књижицу, без обзира на пребивалиште, јер је то једно од најосновнијих људских права.

Дакле, ово је још један јасан доказ како у пракси завршавају сва обећања актуелне власти.

А 1. Министар за НИШТА!

У новембру прошле године обавестили смо Министарство за рад, социјална и борачка питања у веза са неправилностима у Републичком фонду за здравствено осигурање, са циљем да заштите социјално угрожене грађене од кршења основних људских права. Одговор који смо добили био је да то Министарство није надлежно за нашу представку коју смо упутили, већ Министарство здравља. Али и поред тога што тврде да нису надлежни, то није спречило ресорног министра Александра Вулина да предложи уредбу по којој че социјално угрожена лица морати да зараде новчана примања од 7. 270 динара. Начин на који је Александар Вулин тада јавно говорио о социјално угроженим људима био је, најблаже речено, понижавајући.

А 2. Заштитник грађана тврди: РФЗО крши права грађана

Заштитника грађана, Сашу Јанковића упитали смо да ли је упознат са чињеницом да РФЗО крши права грађана која су загарантована Уставом и Законима републике Србије. Одговор који смо добили гласио је овако: „Потврђујемо да је Заштитник грађана упознат са описаним проблемом, будући да је, сагледавајући релевантне правне прописе, уочио одређене могуће неправилности у поступању Републичког фонда за здравствено осигурање, односно његових филијала, а што може имати за последицу ускраћивање права грађанима на остваривање здравствене заштите у пуном облику…”. Према наводима већег броја притужби, Филијале, односно испоставе РФЗО, крше права грађана на здравствено осигурање тако што лицима који не обављају пољопривредну делатност утврђују својство пољопривредног осигураника и све то уз позивање на одређену “инструкцију”.

А 3. Куршумлија: уместо социјалне помоћи, диктатура бездушне директорке

Глад, смрзавање и смрт

Директорку Центра за Социјални рад у Куршумлији, Невену Драговић, на то место поставила је Српска напредна странка. Од стране ње и социјалних радника у том центру, сви трпимо ужасне ствари и неправде које могу бити кобне по све социјално угрожене становнике, каквих је овде веома пуно. У напуштеној школи у селу Жуч код Куршумлије, Драгосију Мијајловићу (85) претило је потпуно смрзавање, јер се куршумлијски Центар за социјални рад оглушио на многобројне позиве и вапаје мештана да му обезбеде адекватан смештај. Он је ове зиме уточиште пронашао у напуштеној сеоској школи без струје, грејања, хране и воде, а пронађен је у фази смрзавања.

Мештани који су у више наврата позивали и молили Центар за социјални рад у Куршумлији да му помогну, траже од министра за рад, запошљавање борачка и социјална питања Александра Вулина, да испита рад Центра за социјални рад у Куршумлији.

Али, уместо да га сместе у Дом за старе, у Центру за Социјални рад у Куршумлији нису уопште хтели да реагују. Мијаиловић је спашен смрзавања само привремено захваљујући директорки Дома здравља у Куршумлији др Уранији Петровић која је чим је чула за случај на терен упутила Хитну медицинску помоћ, која га је овом акцијом спасила смрзавања, обезбедила му топлу собу и оброк.

У учионици где је живео није било чак врата, ни прозора иако је реч о планинском селу где је око Нове године температура достизала и до – 20.

И ово није једини случај. Центар за социјални рад у Куршумлији на челу са бахатом, препотентном и нељубазном директорком из редова напредњака Невеном Драговић константно одбија да помогне онима којима је помоћ заиста неопходна како би преживели. Оглушава се она и о њихове молбе за помоћ која их законски следује, попут једнократне новчане помоћи, због чега грађани Куршумлије умиру гладни, жедни и од хладноће.

Тако је случај и са дететом које у девет квадрата собе живи са оцем насилником и више пута је избацивано на улицу. Дете нема дрва, храну…и већ се обраћало центру за Социјални рад у Куршумлији, али узалуд.

 

Пишу: Милица Јеремић и Иван Ерцеговчевић, Таблоид

Оцените текст

0 / 5

Your page rank:

�оментара

 1. STRASNO UBILI SU TOLIKO DECE ZBOG NJIHOVOG VLADANJA UBILI SU DEVOJCICU I SADA OTIMAJU DONACIJU OD NJIHOVIH RODITELJA ZAMISLI UBITI DETE OTETI DONACIJU KOJA JE ZAKASNILA ZNACI NE POMOCI VEC UBITI DA NEBI PLACALI LECENJE A DONACIJU OTETI ZA PARAZITE KOJI HAJCE NAROD I SIROTINJU OTIMAJU DECU RTGUJU NJIMA UBIJAJU NJIHOVE RODITELJE OD BOLA I TUGE SKACU SA SPRATOVA I VESAJU SE STRASAN TEROR VUCICA I VULINA SVE SRBIN DO SRBINA

 2. zasto deca koja zavrse fakultete i came na biroima za zaposljavanje nemaju pravo na zdravstvenu zastitu, osim ako sami ne uplacuju… em su gulili ispite da zavrse studije, em nemaju posla em se ocekuje da placaju zdravstveno… istovremeno svim Romima je zagarantovano zdravstveno!? Koliko ja znam to je ocigledna diskriminacija!

 3. Jos jedan dokaz da zene koje dodju na vlast preko partije nisu nista drugo nego podg….muve onih koji su je tu i stavili! Bruka za socijalnu zastitu! Ministarstvo je tu da vodi racuna o svim socijalno ugrozenim gradjanima i gradjanima u stanju socijalne potrebe.Njihova duznost je da na ovakve stvari reaguju.

 4. Jos jedan dokaz da zene koje dodju na vlast preko partije nisu nista drugo nego podg….muve onih koji su je tu i stavili! Bruka za socijalnu zastitu! Ministarstvo je tu da vodi racuna o svim socijalno ugrozenim gradjanima i gradjanima u stanju socijalne potrebe.Njihova duznost je da na ovakve stvari reaguju.

  1. Loše mi pamćenje imamo. Zaboravili smo fašistički režim Miloševića, Mire, Julina… Ono je zaista bilo zlo, međutim ovi fašisti nastavljaju staru praxu i stavljaju tačku na naše živote. Ne mogu, jednostavno ne mogu, da shvatim i prihvatim da neko može da zaokruži i podrži ove zveri… To je van svake pameti !

  1. Loše mi pamćenje imamo. Zaboravili smo fašistički režim Miloševića, Mire, Julina… Ono je zaista bilo zlo, međutim ovi fašisti nastavljaju staru praxu i stavljaju tačku na naše živote. Ne mogu, jednostavno ne mogu, da shvatim i prihvatim da neko može da zaokruži i podrži ove zveri… To je van svake pameti !

 5. Koliko ja znam ovo traje od 2000.godine i vremena ministra zdravlja Milosavljevića,Dinkićevog kadra.Zdravstveni fondovi su još tada opusteli da nije imalo novca ni da se pošalju lekari na specijalizaciju a većina ih je spakovala kofere i otišla van zemlje.E sad čarobnog štapića nema niko i nigde pa ni Vučić ni ova Vlada.

 6. Koliko ja znam ovo traje od 2000.godine i vremena ministra zdravlja Milosavljevića,Dinkićevog kadra.Zdravstveni fondovi su još tada opusteli da nije imalo novca ni da se pošalju lekari na specijalizaciju a većina ih je spakovala kofere i otišla van zemlje.E sad čarobnog štapića nema niko i nigde pa ni Vučić ni ova Vlada.

 7. Nemogu da propustim da ovo ne komentarisem.A po ko zna koji put cu da kazem OVOJ DRZAVI NETREBAJU GRADJANI, SAMO IM STVARAJU PROBLEME, TRAZE POSAO KOJEG NEMA, TRAZE PRAVO I PRAVDU KOJE NEMA, TRAZEZDRAVSTVENU POMOS KOJE NEMA…..stalno nesto traze i stace njima takvi gradjani.Sramota nevidjena a hocemo u EU koja je po svim pitanjima uredjena….nikad necemo biti clan uredjenog drustva sa ovakvim ljudima zivotinjama koji nas vode.

 8. Nemogu da propustim da ovo ne komentarisem.A po ko zna koji put cu da kazem OVOJ DRZAVI NETREBAJU GRADJANI, SAMO IM STVARAJU PROBLEME, TRAZE POSAO KOJEG NEMA, TRAZE PRAVO I PRAVDU KOJE NEMA, TRAZEZDRAVSTVENU POMOS KOJE NEMA…..stalno nesto traze i stace njima takvi gradjani.Sramota nevidjena a hocemo u EU koja je po svim pitanjima uredjena….nikad necemo biti clan uredjenog drustva sa ovakvim ljudima zivotinjama koji nas vode.

 9. Moja Vesna!
  citajuci tvoje blogove shvatio sam jednu tvoju duhovnu dimenziju .Cak u vezi jedne tvoje slike iz mladjih dana zacudio sam se razvoju duhovnog shvatanja, jedne prema slici, mlade osobe zato sam bio zaintrigiran da te kao takvu i upoznam sad sam nasao na fejsu ovaj tvoj zivotni put kao izbjeglice u srbiji,, postale su mi mnoge stvari jasnije, kao i tvoja sudbina. Od losega ima i gore!
  primer penzionera koji su penzionisani u srbiji a radili u BiH i Srbiji Smanjili su im penzije za 50%,a kad su poceli dobijat dio penzija iz BiH Taj dio su umanjivali za 30%.
  Pored ostalog trazili su da se izjidnace sa penzionerima izbjeglicana iz drugih republika od srbije do Strazbura ali za iste nije bilo pravde.
  mozda to i nije lose jer se bog ne moze spoznati dok se ne iskuse sva dobra i losa reagovanja u objektivnom svetu. Ti imas takvu karmu i duhovnu zrelost i vidim da se jos menjas samo tako nastavi i bolja ce te sreca pratiti.poz drago. Sad te samo jos fizicki nisam upoznao a i to ce se desiti.pozdrav

 10. JA KAO TESKI INVALID RADA SA REPUBLICKOM PENZIJOM NAJ NIZOM PENZIJOM NKOMI NEBRANI DA SE LECIM BESPLATN IMAO SAM TESKU OPERACIJU OSTRANJIVANJE BUBREGA SA KOMPLIKACIJOM BESPLATNO A TO DA SE NAROD NEPITA JEDNOSTAVNO NIJE ISTINA NAROD MOZE SRUSITI BILO KAKVU VLAST XVALA NA RAZUMEVANJU

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close

Детектовали смо Адблокер!

Поштовани, рекламе су једини начин финансирања нашег сајта те вас молимо да угасите адблокер на нашем сајту како би нам тако помогли да наставимо да објављујемо још боље и квалитетније вести без цензуре и длаке на језику. Хвала на разумевању!