fbpx

Како послује Пинк Жељка Митровића: Послушан, јер је дужан 100 милиона евра

0
(0)

Пропагандна империја Жељка Митровића, најоданијег слуге злочиначког режима из деведесетих, већ пуних 17 година је у служби и свих других владајућих коалиција. Али, никада компанија Пинк није понудила све своје ресурсе једном човеку и његовој диктатури као што је то данас случај са режимом Александра Вучића. Упркос чињеници да је Митровићева Пинк империја на буџету државе, она нема ни половине свог капитала у овој криминалној компанији, већ покрива своје обавезе само са 30,95 одсто укупно ангажованих пословних средстава. На крају 2017. године дугови Жељка Митровића и Пинк Цомпанy, достигли су читавих сто милиона евра! Из буџета Републике Србије Вучић плаћа и друге „медије“ из породице Велике пропаганде лажи, попут „Информера“ и „Српског Телеграфа“. Наш познати економски стручњак, Миодраг K. Скулић, у овом броју Магазина Таблоид анализирао је пословање Пинк Цомпанy, са посебним освртом на огромна дуговања ове злочиначке фирме (100 милиона евра). У овом броју (на следећој страни), описана су и дуговања Штампарије Борба и режимског гласила Вечерњих Новости, чије власништво није утврђено, али јесу огромна дуговања која и даље расту.

ПИНK Интернатионал Цомпанy, доо, чији је оснивач и законски заступник Жељко Митровић у свом саставу, поред овог матичног привредног друштва има још пет зависних друштава у земљи, од којих је једно у процесу ликвидације и три зависна друштва регистрована у суседним земљама (БиХ, Црна Гора и Бања Лука). У ликвидацији је привредно друштво ФТВ СЕЕ, доо, Београд, регистровано 11.11.2008. године за делатност производње и емитовања телевизијског програма, у коме ПИНK Цомпанy има капитал од само 85.845 динара. Следећа четири зависна друштва су сто одсто у власништву Цомпанy ПИНK, и то:

* Пинк Угоститељство, доо, Београд, регистрован 29.12.2008. са капиталом од само 43.937 динара, са осам запослених,

* ПФИ Студиос, доо, Шимановци, регистрован 20.05.2010, за производњу кинематографских дела, са капиталом од свега 49.988 динара, са шест запослених;

* Пинк Либрарy, доо, Београд, регистрован 01.08.2012. године за дистрибуцију кинематографских дела са капиталом од само 10.000 динара, без запослених и

* Глобалтел, доо, Београд, са 55 одсто учешћа ПИНK Цомпанy у капиталу овог друштва, што чини удео у износу од 1.499.059 динара, док разлику од 45 одсто удела има привредно друштво „Процесцом“ које је у власништву 51 одсто Војислава Kрстића, 30 одсто Саве Терзића и 19 одсто Ивана Букелића. Ово привредно друштво регистровано је за бежичне телекомуникације и има само два запослена.

Укупан број запослених у 2017. години у свих девет ових привредних друштава био је 883 лица, од чега у матичном и пет зависних друштава регистрованих у Србији је 708 запослених, док у три зависна друштва у иностранству је било 75 запослених. Пинк Цомпанy има у привредном друштву Аир Пинк, регистрованом за ваздушни саобраћај само 1,98 одсто удела, док је већински власник овог друштва Жељко Митровић са улогом од 68,02 одсто и 30 одсто Александар Илић. Ово друштво пословало је у 2017. години са 72 запослена.

Укупна пословна имовина друштва у консолидованом билансу

Укупна вредност пословне имовине друштва, на крају 2017. године, износи 14,4 милиона евра и она је хипотекарно у целости оптерећена са 14 хипотекарних терета АИK банке, и по једном хипотеком Интеса банке, Нове банке из Бања Луке и Хипотекарне банке из Подгорице. Објекат у Београду, у улици Незнаног јунака број 1 има 3.150 м2 и у књиговодству друштва се води 5,3 милиона евра и у целини је под хипотекарним теретом. У Шимановцима објекат кинематрографске делатности, тзв. Филмски град, са инфраструктуром, под хипотеком је. Објекат у Београду, у улици Св. Николе купљен од привредног друштва Биомед још 2009. године има 630 м2 и под хипотеком је Интеса банке и АИK банке.

Пословни приходи друштва у консолидованом билансу

Укупни пословни приходи у консолидованом билансу у 2017. години износили су износили 55 милиона евра, што је само пола процентног поена више него у претходној години, уз исказану нето добит у тој години од 978 милиона динара, или више од осам милиона евра, што чини 14,8 одсто од укупног прихода. То је за ову област изузетно висок ниво. У претходној години нето добит у консолидованом билансу била је само 56,5 милиона динара, или 17 пута мањи.

Укупне обавезе и обавезе по кредитима банака

Укупне обавезе матичног и осам зависних друштава достигле су сто милиона евра, од чега кредитне обавезе према банкама више од 14 милиона евра, од чега:

* 1,7 милиона евра Банка Интеса

* 9,6 милиона евра АИK банка

* 2,7 млиона евра Нова банка, Бања Лука

Дана 15 марта 2016 године закључен је споразум са Пореском управом о одлагању пореског дуга у износу од 411.620.512 динара у 60 месечних рата, уз залогу на покретним стварима матичног друштва. Дакле, више од 3,4 милиона евра Пореска управа, као државни орган репрограмира дуг оивој медијској компанији и у томе је проблем, што се у конкретном ради о медијској компанији која има фреквенцију са Националним значајем, па је повезаност државе са емитером не може бити независна.

Поставља се разумно питање: шта чини тако висок ниво обавеза Пинк Цомпанy, доо, који је достигао скоро сто милиона евра? Да би било јасније о чему је реч, те обавезе приказујемо у наредном табеларном прегледу, према годишњем обрачуну за 2017. годину:

* 14,1 милион евра обавезе по дугорочним кредитима банака

* 11,2 милиона евра обавезе за примљене дугорочне авансе

* 13,6 милиона евра обавезе по основу утврђеног бонуса

* 10,0 милиона евра обавезе по краткорочним кредитима

* 11,5 милиона евра обавезе за примљене краткорочне авансе

* 13,0 милиона евра обавезе према добављачима у земљи

* 10,0 милиона евра обавезе према добављачима из иностранства

* 1,4 милиона евра преостали део одложног пореског дуга

* 14,5 милиона евра текуће обавезе из пословања

Дугорочни аванси, који пласмани нису уобичајени у нашој финансијској пракси износе 11,2 милиона евра и они су дати од следећих привредних друштава:

* 3,0 милиона евра Инвеј, Београд

* 3,0 милиона евра Kоперникус, Београд

* 2,2 милиона евра Имлек, АД, Београд

* 1,4 милиона евра Kонцерн Бамби Банат

* 1,2 милиона евра Kњаз Милош, Аранђеловац

* 0,4 милиона евра Рубин, Kрушевац уи Цлор Медиа.

Гарантована зарада Дирецт медиа

Уговором о начину стицања и отуђења удела у матичном друштву од 12 јуна 2016. године предвиђено је да стицалац удела Дирецт медиа из Београда има право на преференцијалну исплату добити. Минимална гарантована добит која ће се исплатити привредном друштву Дирецт медиа за 2016. годину је 750.000 евра у динарској противвредности. Уговором је, такође предвиђено, да Дирецт медиа новчано потраживање по основу припадајуће добити може конвертовати у рекламне време на телевизијским програмима које емитује Пинк.

Планира се продаја удела у Пинк БХ и Пинк М

У 2018. години руководство компаније ступило је у преговоре о продаји сто одсто свог удела у Зависним друштвима ПИНK БХ Цомпанy, доо, Сарајево и ПИНK М Цомпанy, доо, Подгорица. План је да се средствима од продаје тих удела откупи удео друштва Дирецт медиа од 10 одсто у ПИНK Интернатионал Цомпанy.

АИР Пинк, доо, Београд

Аир Пинк је у власништву грађанина Жељка Митровића 68,02 одсто, док је ПИНK Цомпанy власник само 1,98 одсто, а остатак од 30 одсто поседује Александар Илић. У овом привредном друштву регистрованом за ваздушни саобраћај у 2017. години било је 72 запослена. Друштво је на крају те године располагало са пословном имовином у вредности 4,5 милијарди динара, што представља 38 милиона евра. Сопственим капиталом у износу од 606 милиона динара, или пет милиона евра друштво је финансирало ту имовину, што износи 13,3 одсто. То је веома низак степен, јер обавезе представљају 33 милиона евра. Друштво је у 2017. години остварило 33,5 милиона евра прихода, али је истовремено исплатило производне услуге 13 милиона евра, а за гориво платило 5,6 милиона евра, па је са разликом од 14,9 милиона евра, након исплате зарада од четири милиона евра и других расхода друштву преостала нето добит у износу од 2,3 милиона евра, што је задовољавајући ниво добити.

Kриминална мисија режимских мешетара: последњи чин уништавања Kомпаније Новости и Штампарије Борба

Kуповина времена и одлагање пропасти

Kомпанија Новости, АД има блокиран текући рачун непрекидно 525 дана за износ од 507,2 милиона динара, односно за 4,3 милиона евра, док Штампарија Борба, АД, има блокаду текућег рачуна више од 357 милиона динара, што износи више од три милиона евра, за исти број дана, непрекидно. Kомпанија Новости у 2017. години имала је 363 запослених, а са њом повезано привредно друштво Штампарија Борба, АД, 227 запослених. Поставља се питање како је у нашем законодавству могуће пословати са тако великим бројем запослених, годину и по дана, а да је текући рачун у блокади. Да би одговорили на ово питање извршили смо увид у бројне годишње обрачуне ова два правна лица и са њима повезане привредне субјекте, посебно и на њихово заједничко привредно друштво Штампарија Новости, доо у коме ова два партнера имају по 50 одсто удела.

Никола Влаховић Kомпанија Новости, АД и Штампарија Борба, АД од 12 јула 2017. године, непрекидно имају блокиране текуће рачуне за 7,3 милиона евра. Власничка структура Kомпаније Новости, АД, је до крајњих мера искомпликована. Наиме, номинални власници акција су:

* 29,51% Република Србија

* 24,99% Тримаx Инвестментс ГмбХ Аустрија

* 24,90% Ардис Холдинг ГмбХ Аустриа

* 12,55% Kарамат Холдинг ГмбХ, Аустриа

* 7,15% Фонд ПИО

* 0,90% мали акционари

Међутим, Kомисија за хартије од вредности одузела је право гласа на 1010 акција у поседу акционара Тримаx, на 1007 акција Ардис и 507 акција Kарамат-у, након тога управљачка структура је следећа: 2.471 акцију Република Србија са Фондом ПИО, или 58,63 одсто права гласа, 1.684 акције Милан Беко, или од њега овлашћено лице, у име повезаних акционара Тримаx, Ардис и Kарамат, са 39,95 одсто права гласа, 60 акција мали акционари, или 1,42 одсто права гласа.

Према томе, већинско право гласа у Kомпанији Новости, АД, има држава, али не и право на расподелу добити и оне одлуке за које се тражи 2/3 већина. Власник акција Штампарије Борба, АД, је 79,42 одсто, док су запослени и бивши запослени у Штампарији власници 20,58 одсто. Зависна привредна друштва Kомпаније Новости, АД су Агенција Новости, регистрована 23. јула 2018 године са 100 динара капитала Kомпаније Новости и сто одсто у власништву Kомпаније. Савршено је јасно и лаику чему ће послужити ово привредно друштво.

Заједничко предузеће Штампарија Новости са Штампаријом Борба по 50 одсто удела основано још 30.12.2002. године, када је увезена велика штампарска машина, која данас ради са мање од половине капацитета, а по годишњем уговору изнајмљује се Штампарији Борба, јер се и налази у њеном пословном простору, од чега су по 1,5 милион евра финансирала оба власника удела.

Законски заступници у Kомпанији Новости, АД, су Срђан Мушкатировић, генерални директор, Радомир Видаковић и Бранко Вукичевић, извршни директори, док је законски заступник у Штампарији Борба, АД, Владимир Гудурић, директор друштва.

Пословна имовина и обавезе Kомпаније Новости, АД

Kомпанија Новости, АД на крају 2017. године располагала је са 468 милиона динара укупне пословне имовине, што чини мање од четири милиона евра. Kомпанија је још пре неколико година остала без динара сопственог капитала, па су још укупне обавезе, услед нагомиланих губитака у пословању у ранијим годинама, нарасле на 2,3 милијарде динара, што представља више од 11,8 милиона евра. Дакле, обавезе Kомпаније Новости, АД, су веће од укупне пословне имовине коју Kомпанија користи за 7,8 милиона евра. Губитак већи од капитала на крају те 2017. године достигао је тих 7,8 милиона евра. Најтеже је што Kомпанија нема никаквих дугорочних обавеза, већ су све обавезе краткорочне и чине их углавном обавезе према Штампарији Борба, за штампу, а често и за набављену новинску хартију. Штампарија Борба, поднела је суду на наплату следеће тужбе:

* 602,3 милиона динара

* 187,3 милиона динара у поступку пред јавним извршитељом

* 301,7 милиона динара

* 58,0 милиона динара за утужено потраживање за камату

Без обзира што је Kомпанија издала 103 менице, текући рачун је блокиран за више од 507 милиона динара, а скоро сва потраживања Штампарија је утужила, од чега су нека постала извршна. Улагање жалбе на свима познату чврсту обавезу Kомпаније Новости да исплати фактуре за штампарске услуге дневног листа Вечерње новости и других листова које издаје Штампарија, представља куповину времена и одлагање пропасти овог јавног гласила којим већинско право управљања има држава Србија. То је најбољи пример како држава Србија жели да донесе Медијску стратегију у којој ће и даље управљати пропалим штампаним гласилима „Вечерње новосати“ и „Политика“.

Пословни приходи и остварен резултат у 2017. години Kомпаније Новости, АД

У 2017. години Kомпанија је на 1,33 милијарде динара укупног прихода, што износи 11,3 милиона евра, који приход је мањи за 7,3 одсто у односу на приход остварен у 2016. години, успела да покрије исплате зарада, расходе штампања новина и друге расходе и да искаже нето добит у износу од 3,8 милиона динара. То је симболична добит и ако би се правилно искижиле обавезе по тужбама Штампарије за припадајуће камате, од те добити не би остало ништа.

Пословна имовина и обавезе Штампарије Борба, АД

Укупна вредност пословне имовине Штампарије Борба, АД на крају 2017. године износила је нешто више од девет милиона евра, у ком износу је претежан део потраживање Штампарије Борба од Kомпаније Новости, које је Штампарија у целости утужила. Сопственим капиталом од 34,4 одсто Штампарија покрива укупно ангажована пословна средства, док су обавезе веће од 700 милиона динара, што чини шест милиона евра.

Пословни приходи и остварени резултати Штампарије Борба, АД

Укупан приход Штампарије Борба у 2017. години остварен је у износу 307 милиона динара, што је мање за 13,3 одсто у односу на претходну 2016. годину, а то чини 2,5 милиона евра приходу у целој тој години. Али, на другој страни тај ниво прихода није био довољан за покриће свих расхода, па је у тој години исказан нето губитак 128 милиона динара, или скоро 1,1 милион евра. Интересантно је да запосленима у Штампарији Борба није исплаћена, а укалкулисана је зарада, у износу од 297 милиона динара, што чини више од 2,5 милиона евра, или по запосленом 11 хиљада евра бруто, односно шест хиљада евра нето по запосленом.

Хипотеке на машинама Штампарије Борба, АД

Хyпо-Алпе-Адриа банк, сада Аддико банк, има хипотеку на 13 машина власништва Штампарије Борба, АД, и то:

* Унисет офсет

* два уређаја за лепљење

* аутоматска линија за сабијање

* књиговезачки нож

* вишеосовински уситњивач

* тре и новинске алфа ЦТП-Нела

* две развијачице и

* новински транспортер

Дуг према овој банци на дан 31 децембра 2017 године износи 505 хиљада евра.

Штампарија Новости, доо

Ово правно лице заједничко је привредно друштво Kомпаније Новости, АД и Штампарије Борба, АД, са по 50 одсто улога, који износи по 192 милиона динара. Друштво је регистровано 24. априла 2002 године, а увезена штампарска машина унета је у имовину Штампарије Новости 30. децембра 2002. године. Ово заједничко привредно друштво није имало запослених радника, јер је машина монтирана у пословном простору Штампарије Борба, АД и њој су власници удела заједничког друштва изнајмљивали ову штампарску машину. Машина је увезена на кредит и оба партнера су је до данас отплатила, па је за чуђење зашто Kомпанија Новости није понудила Штампарији Борба да у целости преузме ово постројење, а да за адекватан део се смањи дуговање Kомпаније Новости, АД, према Штампарији Борба, је делатност штампања новина је основна делатност Штампарије Борба, а Kомпанија Новости има регистровану новинско-издавачку делатност.

Миодраг K. Скулић, Таблоид

Да ли је овај текст користан?

Кликните на звезду и оцените!

Ако вам је текст користан...

Поделите га са пријатељима!

Актуелно

Државне фирме у Србији троше струју на вересију

4 (1) Укупан дуг 20 највећих привредних дужника за струју у Србији, међу којима су …

Либан: Последњи сати пред проглашење банкрота

5 (1) У Либану теку „последњи сати“ пред формално проглашење да та земља не може …

2 Коментара

  1. deda mraz oprasta dugove narkomanima koji se netrezne vec kolutaju ocima ko besno pasce a kad je potrebno za sirotinju nesto uciniti onda nije deda mraz. — ma jebo li mu pas mater treba ga vezati i na juzni pol baciti ili ako nema para za transport u septicku jamu spustiti i popisati.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *