Наиме, до краја септембра би требало да буде готова уредба о коефицијентима плата у јавном сектору којом би требало да се успостави хијерархија важности и сложености послова у државној служби, а такође би требало да буде готов и каталог који ће коначно показати која све радна места постоје у јавном сектору. Међутим, висина плата неће бити позната све док се не донесе буџет за следећу годину и не утврди тачно колико простора за повећање зарада има. Другим речима, држава ће донети јединствену основицу за плате у јавном сектору (осим јавних предузећа и државних тела у финансијском сектору попут НБС) чиме би требало да се изједначе примања на истим радним местима у различитим државним институцијама, али то не значи да ће већ од Нове године сви који имају плату мању од тога одмах добити повишице, нити да ће онима који имају више од утврђеног износа, оне бити смањене.

Како Данас сазнаје у Министарству државне управе и локалне самоуправе, које заједно са Министарством финансија ради на овим законима, потцењене плате биће постепено повећаване док не достигну циљани ниво добијен множењем нове основице и коефицијената, док ће преплаћенима износ бити или замрзнут или ће спорије расти док не упадну у свој платни разред.

За сада је у припреми листа коефицијената за плате у јавном сектору за девет платних група подељених у 13 платних разреда према сложености посла, одговорности и потребној стручној спреми, а разговара се о томе и са синдикатима. Судећи према овим новим вредностима, као и према онима који се налазе у предлогу закона о платама државних службеника, коефицијенти ће бити нешто виши од досадашњих. Мада, без информације о висини основице, тешко је закључити да ли ће и колико бити повећање плата у јавном сектору.

Успостављање конзистентног и свеобухватног система плата је неопходно за повећање ефикасности у јавном сектору, како би висина зарада била везана за одговорност и сложеност посла, а не за то да ли је министар у том ресору довољно моћан да обезбеди већа примања. Како објашњава Милојко Арсић, професор на Економском факултету досадашњи систем плата није рађен плански већ у специјалним околностима кад се један ресор избори за привилегије.

– Поента је да се све зараде вреднују објективним критеријумима, али и да се уреде разна друга примања у јавном сектору која нигде нису евидентирана. Али, да би јавни сектор био ефикаснији мора да се среди и политика запошљавања и унапређења. Да се сузбије масовно запошљавање партијских активиста и да се омогући да људи који се стручно усавршавају, који обављају добро посао буду награђени и унапређени, а да они који нису довољно добри буду кажњени – објашњава Арсић додајући да ће бити потребно неколико година да се систем успостави јер се не може одједном некима повећати, а некима смањити плата.

Он указује и да би људи на најодговорнијим функцијама попут председника, премијера или министара морали да имају велике плате, јер имамо лицемерну ситуацију да људи на функцијама имају плате од 1.000 евра, а купују кола до 50.000 евра или куће много веће вредности.

Овом реформом која је најављивана још за почетак 2017, па 2018, а ево сад за 2019. годину, требало би првенствено да се обезбеди да укупан расход државе за плате не расте више од номиналног раста БДП-а, који се за ову али и наредне године процењује на око шест до седам одсто, објашњава Саша Ранђеловић, професор на Економском факултету у Београду.

– Друга ствар је да упоредива занимања имају исту основну плату, а да се у зависности од сложености обезбеди распон у кретању зарада. Сада има пуно различитих коефицијената и различитих основица, тако да је тешко упоредиво ко колику плату треба да има. Држава ће имати могућност да повећава плате за износ раста БДП-а, али може да бира да ли ће свима линеарно повећавати или ће некима којима мисли да треба, дати више, а некима мање – објашњава Ранђеловић.

Од 1. јануара сва радна места у новом систему

– Односи између вредности радних места који су се појавили у медијима сад постоје и они не осликавају реално стање у платама, већ су оне условљене стањем у буџету. Због неупоредивости, због неједнакости, па самим тим и због неједнаких зарада за упоредиве послове, Министарство ради на увођењу јединственог система коефицијената за цео јавни сектор и са новом Уредбом ћемо изаћи до краја септембра месеца како би од 1. јануара 2018. године сва радна места били уведена у нов систем. То не значи да ће наставнику или лекару тог момента бити увећане плате, већ значи да ће бити у систему који ће повећање, када се за то стекну услови, бити могуће, реално и правично – наводи се у одговору Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Нико не зна тачан број

У анализи система зарада у јавном сектору Фискални савет је побројао или боље рећи проценио, с обзиром да се чини да нико не зна тачан број, да у систему тренутно постоје 23 различите основице, преко 600 коефицијената и око 200 основа за њихово накнадно увећање. Само у секторима здравства, просвете, социјалне заштите, организације обавезног социјалног осигурања (ООСО) и културе је предвиђено више од 500 коефицијената, чија се вредност креће у распону од 5,6 до 30,4.

Пише: Милош Обрадовић, Данас.рс